Standardisering av e-tjänster

Digitala tjänster inom Region Skåne ska vara tillgängliga och enkla att använda. Regionen har beslutat att utveckla en nivå för e-tjänster som alla verksamheter ska nå upp till.

En kartläggning har visat att invånare idag har svårt att navigera i en växande flora av över 800 lokalt skapade e-tjänster. Det kan handla om tjänster som förnya recept, beställa journalkopior eller egen vårdbegäran. Tjänsterna har många varianter som skulle kunna ersättas med ett fåtal standardiserade e-tjänster.

Beslutet om standardisering fastslår att e-tjänster ska vara mer enhetliga och jämlika framöver och att ärenden som idag kan utföras via telefon eller papper även ska erbjudas digitalt via 1177.se. Regional hälso- och sjukvårdsledning står bakom beslutet som fattades av Regiondirektören 2022-03-17.

Beslutet: Standardisering av e-tjänster på 1177.se (pdf)

APT-material

Presentationsmaterial som riktar sig till dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården och kan användas på arbetsplatsträffar (APT) som informations- och diskussionsunderlag.

APT-material: E-tjänster kontaktkort 1177.se (pdf)

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna. 

Frågor och svar om standardisering av e-tjänsterna på 1177.se (pdf)

Presentationsmaterial 

Presentation för dig som vill veta mer om bakgrunden till varför Region Skåne gör denna förändring. 

Standardisering och basutbud för e-tjänster (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.