Standardisering av e-tjänster

Digitala tjänster inom Region Skåne ska vara tillgängliga och användarvänliga. Region Skåne utvecklar en gemensam digital servicenivå för e-tjänster som alla verksamheter ska nå upp till.

En gemensam digital servicenivå ger invånarna ett enhetligt digitalt utbud. Oavsett vilken del av hälso- och sjukvården de är i kontakt med ska de kunna förvänta sig att alla utlovade e-tjänster är tillgängliga på samma sätt. När liknande enheter erbjuder samma digitala utbud bidrar det till hög igenkänning och skapar trygghet.

Regionalt basutbud

I mars 2024 blev en första version av det regionala basutbudet av ärendehanteringstjänster klar. Ärendehanteringstjänster är de e-tjänster som finns på mottagningars och avdelningarnas kontaktkort på 1177.se.

Basutbudet version 1.0

  • Kontakta oss
  • Kontakta oss för att boka tid
  • Kontakta oss för att avboka eller omboka tid
  • Förnya recept på läkemedel
  • Förnya recept på hjälpmedel 
  • Beställ utskrift från journal
  • Egen vårdbegäran
  • Ansök om intyg

Kommunikationsmaterial

Frågor och svar om basutbud och standardisering av ärendehanteringstjänsterna på 1177.se (pdf)

Regionala ärendehanteringstjänster version 1.0 basutbud (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.