Hud- och mjukdelsinfektioner

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Hud- och mjukdelsinfektioner
  Se Bakgrundsmaterial och läkemedelsbehandling  

Terapiråd

Hud- och mjukdelsinfektioner bör behandlas utifrån misstänkt agens.

Behandling för vuxna och barn

Erysipelas

Erysipelas orsakas i de flesta fall av ß-hemolytiska streptokocker grupp A. Denna infektion är potentiellt allvarlig, varför dosering x 3 ska användas.

 • Barn – penicillin V 25 mg/kg x 3 i 10 dagar.
 • Vuxna – med vikt < 90 kg penicillin V 1 g x 3 och vid vikt > 90 kg ges 2 g x 3 i 10 dagar.

Vid misstänkt blandinfektion med stafylokocker används i stället flukloxacillin (Heracillin). Även här gäller dosering x 3.

 • Barn – flukloxacillin 15–25 mg/kg x 3 i 10 dagar.
 • Vuxna – flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar.

Vid pc-allergi typ-1 ges klindamycin 300 mg x 3 till vuxna och 5 mg/kg x 3 till barn i 10 dagar.

Infekterade katt-, hund- och människobett

Hundbett ger sällan upphov till infektioner (cirka 20 % av fallen) men efter kattbett kan cellulit utvecklas snabbt av en minimal yttre skada, vanligen orsakat av pasteurella multocida som är naturligt resistenta mot flukloxacillin, klindamycin och perorala cefalosporiner. Symtomen vid infektion med pasteurella multocida debuterar vanligen inom 2–4 timmar.

Antibiotikabehandling rekommenderas vid tecken till infektion såsom rodnad > 2 cm runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion. Förebyggande antibiotikabehandling rekommenderas vid bett i ansiktet, i direkt anslutning till led eller till patient med nedsatt immunförsvar av någon anledning om den sätts in inom några timmar efter bettet. Den har tveksam effekt vid insättning om > 24 timmar förflutit. Vid profylax ges samma preparat och dos som vid manifest infektion fast med tre dygns behandling. Se nedan.

Antibiotika vid kattbett:

 • Penicillin V 1 g x 3 till vuxna och 25 mg/kg x 3 i till barn i 10 dagar alternativt
 • Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 till vuxna och 20 mg + 5 mg / kg x 3 till barn i 10 dagar.

Antibiotika vid hundbett eller människobett:

 • Amoxicillin-klavulansyra 500 mg/125 mg x 3 till vuxna och 20 mg + 5 mg/kg x 3 till barn i 10 dagar.

Vid pc-allergi typ-1 ges Sulfametoxazol-trimetoprim 800+160 mg x 2 till vuxna och 15+3 mg /kg x 2 till barn i 10 dagar.

Andra hud- och mjukdelsinfektioner

Flertalet orsakas av Staphylococcus aureus. Behandla endast vid manifest infektion. Ge i första hand:

 • Vuxna – flukloxacillin 1 g x 3 i 7–10 dagar.
 • Barn– flukloxacillin 15–25 mg/kg x 3 i 7–10 dagar.

Flukloxacillin har även effekt på GAS (grupp A streptokocker) vid blandinfektion. Odling rekommenderas frikostigt.

I andra hand rekommenderas:

 • cefadroxil 15 mg/kg x 2 till barn, 500 mg x 2 till vuxna (ej vid pc-allergi typ 1) i 7–10 dagar.
 • klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn, 300 mg x 3 till vuxna i 7–10 dagar.
 • fusidinsyra 8–15 mg/kg x 3 till barn, 250 mg 2 x 3 till vuxna i 7–10 dagar är ett andrahandsalternativ vid Staphylococcus aureusinfektion.

Antibakteriella läkemedel

Bettskador, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Erysipelas, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Litteratur

 1. Leibovitz E, Greenberg D, Piglansky L, Raiz S, Porat N, Press J, et al. Recurrent acute otitis media occurring within one month from completion of antibiotic therapy: relationship to the original pathogen. Pediatr Infect Dis J. 2003 Mar;22(3):209-16.
 2. van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP, Rovers MM, Schilder AG. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014 Feb 20;370(8):723-33.

Webbsidor

 1. STRAMA
 2. Janusinfo
 3. Infpreg
 4. Läkemedelsverket

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.