Melior

Melior är ett journalsystem som ger stöd för både öppen- och slutenvård. Melior innehåller funktioner för att dokumentera läkemedel, remisser, intyg och mycket annat.

Genom SIEview kan alla journaluppgifter från olika Melior-databaser läsas i ett sammanhang.

Melior innehåller följande grundfunktioner:

  • Klinisk dokumentation
  • Läkemedel
  • Livsmedel- och hjälpmedelskort
  • Remiss och svar
  • Brev och intyg

Beställning och behörighet

Hur du beställer behörighet till Melior och information om beställningen.

Formulär för beställningar

Privata vårdgivare - IT beställningar

Melior ska ersättas av Millennium

Våren 2025 inleds arbetet med att byta ut Region Skånes befintliga journalsystem mot Millennium. Det innebär att vi får en gemensam miljö i hela Region Skåne som ska användas av både offentligt och privat driven vård. Arbetet sker inom ramen för programmet Skånes digitala vårdsystem (SDV).

Skånes digitala vårdsystem (SDV)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.