Läkemedel

Här hittar du samlad läkemedelsinformation som till exempel Skånelistan med bakgrundsmaterial och regionala läkemedelsriktlinjer, läkemedelsuppföljning, läkemedelssäkerhet och information från Sjukhusapoteksfunktionen såsom restnoterade läkemedel. Informationen är framtagen i samarbete mellan Regionala enheten för läkemedel och Läkemedelsrådet.

Restnoterade läkemedel

Du hittar all samlad information om restnoteringar på sidan Restnoterade läkemedel.

Restnoterade läkemedel

Rekommendationer och riktlinjer

Utöver Skånelistan och bakgrundsmaterialet fastställer Läkemedelsrådet ytterligare regionala läkemedelsriktlinjer. Dessa kan bland annat handla om behandling inom specialistvården, spädningsschema, generella direktiv, rekommendation från egenvårdssortimentet på apotek och om hur läkemedel ska förskrivas i samband med en bristsituation.

Dokument och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.