Fastighet och service

Här hittar du information om brandskydd, reservkraftsprov, helikopterflygplats och parkeringar på våra sjukhusområden. Här finns även kontaktuppgifter till kundcenter, för service- och fastighetsfrågor.

Region Skåne har riktlinjer för hantering av medicinska gaser. Kvalitetsdokumentet ska följas av alla som hanterar medicinska gaser i Region Skåne. 

Hantering av medicinska gaser - kvalitetsdokument (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter