Patientadministrativa rådet

Patientadministrativa rådet hanterar och beslutar i frågor som hör ihop med primär- och sekundärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-koder samt DRG. Rådet hanterar också beslut i registreringsfrågor i det patientadministrativa systemet (PASiS).

Rådet har sitt uppdrag inom Region Skåne. Dess viktigaste uppgift är att kontinuerligt sträva efter en gemensam uppfattning om regelverket för primärklassificering som ligger till grund för enhetlig registrering och tillförlitlig uppföljning.

Varje deltagare bidrar aktivt med förslag till frågeställningar som diskuteras i rådet.

När det gäller klassificering har Region Skåne beslutat att följa Socialstyrelsens anvisningar.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!