Patientadministrativa rådet

Patientadministrativa rådet hanterar och beslutar i frågor som hör ihop med primär- och sekundärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-koder samt DRG. Rådet hanterar också beslut i registreringsfrågor i det patientadministrativa systemet (PASiS).

Rådet har sitt uppdrag inom Region Skåne. Dess viktigaste uppgift är att kontinuerligt sträva efter en gemensam uppfattning om regelverket för primärklassificering som ligger till grund för enhetlig registrering och tillförlitlig uppföljning.

Varje deltagare bidrar aktivt med förslag till frågeställningar som diskuteras i rådet.

När det gäller klassificering har Region Skåne beslutat att följa Socialstyrelsens anvisningar.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter