Patientadministrativt Råd

Patientadministrativt Råd hanterar och beslut i frågor som hör ihop med primärklassificering och sekundärklassificering, det vill säga diagnos- och KVÅ-koder och DRG. Hanterar också beslut i registreringsfrågor i det patientadministrativa systemet (PASIS).

Rådet har uppdrag inom Region Skåne. Dess viktigaste uppgift är att kontinuerligt sträva efter en gemensam uppfattning om regelverket för primärklassificering som grund för enhetlig registrering och tillförlitlig uppföljning.

Varje deltagare bidrar aktivt med förslag till frågeställningar som bör väckas och diskuteras i rådet.

När det gäller gäller klassificering har Region Skåne beslutat att följa Socialstyrelsens anvisningar och vägledning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter