Särskild landstingssubvention

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det så kallade högkostnadsskyddet, det vill säga expedition kan ske med rabatt.

Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information.

Bilagda skrivelse med rutiner som ska tillämpas från och med 1 juli 2009 gäller i sin helhet för sjukhus och hälsovalsenheter i Region Skåne.

Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära produkter med särskild landstingssubvention (pdf)

Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa

Om privata vårdgivare väljer att förskriva läkemedel enligt punkten ”A. Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen” debiteras enheten för uppkommen läkemedelskostnad. Kostnadsansvaret ligger således alltid på förskrivande enhet (oavsett driftsform) i dessa fall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.