Särskild landstingssubvention

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det s k högkostnadsskyddet,  d v s expedition kan ske med rabatt. Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information.

Bilagda skrivelse med rutiner som ska tillämpas fr o m 1 juli 2009 gäller i sin helhet för sjukhus och hälsovalsenheter i Region Skåne.

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention (pdf)

Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa

Om privata vårdgivare väljer att förskriva läkemedel enligt punkten ”A. Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen” debiteras enheten för uppkommen läkemedelskostnad. Kostnadsansvaret ligger således alltid på förskrivande enhet (oavsett driftsform) i dessa fall.

Priser för preventivmedel

Här hittar du aktuella priser för preventivmedel och om de ingår subventionen. Listan uppdateras ca 4 ggr påer år. 

Preventivmedel i Sverige (prislistan finns längst ner på sidan)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter