Särskild landstingssubvention

Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention.

Förskrivningar till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisningar av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av det så kallade högkostnadsskyddet,  det vill säga expedition kan ske med rabatt.

Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Även i andra fall kan det hända att patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor.

För att förskrivningen ska kunna omfattas av Region Skånes särskilda subventioner, för personer folkbokförda i Skåne, måste förskrivningsdokumentet respektive fakturaunderlaget omfatta specifik information.

Bilagda skrivelse med rutiner som ska tillämpas från och med 1 juli 2009 gäller i sin helhet för sjukhus och hälsovalsenheter i Region Skåne.

Om privata vårdgivare väljer att förskriva läkemedel enligt punkten ”A. Undantagshantering för läkemedel utanför förmånen” debiteras enheten för uppkommen läkemedelskostnad. Kostnadsansvaret ligger således alltid på förskrivande enhet (oavsett driftsform) i dessa fall.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter