Sjukhusapoteksfunktionen i Region Skåne

Region Skånes regionala sjukhusapoteksfunktion ansvarar för en fungerande läkemedelsförsörjning i Region Skåne i samarbete med avtalad läkemedelsleverantör, för närvarande ApoEx AB.

Läkemedelsförsörjningen i Region Skåne består av följande försörjningsflöden och tjänster

Flöde 1

  • Logistikcentrum (hela förpackningar av läkemedel och vätskor)
  • LMS (läkemedelsservice)
  • VVS (vätskevagnsservice)
  • Dialysservice

Flöde 2

Tillverkning & Beredning (cytostatika och steril extempore)

Flöde 3

PiD (patientindividuellt packade doser)

Flöde 4

Externa vårdgivare (privata vårdgivare och kommunala basförråd)

Flöde 5

  • ATMP och kliniska prövningar
  • Kliniska prövningar

Flödesansvarigas ansvar

Flödesansvariga ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla försörjningsflödet samt att vara regional kontaktyta för sjukvårdsförvaltningarna/verksamheterna, inkl. Folktandvården Skåne AB (FTV) och Labmedicin i frågor rörande flödet. 

Chefsapotekarens ansvar

Varje förvaltning har en chefapotekare som har det övergripande ansvaret för den totala läkemedelsförsörjningsprocessen i sjukvårdsförvaltningarna. Chefapotekaren ska också medverka, tillsammans med övriga experter inom respektive förvaltning, i arbetet för en ökad patientsäkerhet, implementering av läkemedelsupphandlingar och Läkemedelsrådets riktlinjer.

Farmaceuter med särskilda sakkunnighetsuppdrag

Den regionala sjukhusapoteksfunktionen har också farmaceuter med särskilda sakkunnighetsuppdrag. Sakkunniga ska säkerställa att god tillverkningssed upprätthålls, att verksamheten bedrivs enligt myndighetskrav och att föreskrifter och allmänna råd om kontroll iakttas i samband med tillverkning.

Inom ramen för sakkunnighetsuppdraget ligger även uppföljning, kvalitetskontroll och utbildning. Sakkunnig person ska i samråd med övriga nyckelpersoner inom respektive verksamhetsområde ta fram och upprätthålla ett fungerande kvalitetssystem.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.