Sjukhusapoteksfunktionen i Region Skåne

Region Skånes regionala sjukhusapoteksfunktion ansvarar för en fungerande läkemedelsförsörjning i Region Skåne i samarbete med avtalad läkemedelsleverantör, för närvarande ApoEx AB.

Läkemedelsförsörjningen i Region Skåne består av följande försörjningsflöden och tjänster:

Flöde 1

 • Logistikcentrum (hela förpackningar av läkemedel och vätskor)
 • LMS (läkemedelsservice)
 • VVS (vätskevagnsservice)
 • Dialysservice

Flöde 2

 • Tillverkning & Beredning (cytostatika och steril extempore)
 • Kliniska prövningar

Flöde 3

 • PiD (patientindividuellt packade doser)

Flöde 4

 • Externa vårdgivare (privata vårdgivare och kommunala basförråd)

Flöde 5

 • ATMP och kliniska prövningar

Flödesansvariga ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla försörjningsflödet samt att vara regional kontaktyta för sjukvårdsförvaltningarna/verksamheterna, inkl. Folktandvården Skåne AB (FTV) och Labmedicin i frågor rörande flödet. 

Varje förvaltning har en chefapotekare som har det övergripande ansvaret för den totala läkemedelsförsörjningsprocessen i sjukvårdsförvaltningarna. Chefapotekaren ska också medverka, tillsammans med övriga experter inom respektive förvaltning, i arbetet för en ökad patientsäkerhet, implementering av läkemedelsupphandlingar och Läkemedelsrådets riktlinjer.

Den regionala sjukhusapoteksfunktionen har också farmaceuter med särskilda sakkunnighetsuppdrag. Sakkunniga ska säkerställa att god tillverkningssed upprätthålls, att verksamheten bedrivs enligt myndighetskrav och att föreskrifter och allmänna råd om kontroll iakttas i samband med tillverkning.

Inom ramen för sakkunnighetsuppdraget ligger även uppföljning, kvalitetskontroll och utbildning. Sakkunnig person ska i samråd med övriga nyckelpersoner inom respektive verksamhetsområde ta fram och upprätthålla ett fungerande kvalitetssystem.

För mer information kring läkemedelsförsörjningens avtal, Region Skånes avtalade läkemedel och praktisk information relaterat till läkemedelsbeställningar

Kontakt

 • Frida Furumalm
  Teamansvarig
  Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 35 94
  frida.furumalm@skane.se

  FLÖDE 1

  Patrick Bäckström
  Flödesansvarig
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 31 97
  patrick.backstrom@skane.se 

  FLÖDE 2

  Agneta Enefält
  Flödesansvarig
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 31 84
  agneta.enefalt@skane.se

  FLÖDE 3

  Therése Werme Kastell
  Flödesansvarig
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 36 12
  therese.kastell@skane.se

  FLÖDE 4

  Martina Göransson
  Flödesansvarig
  Strategiprojektet gällande framtidens läkemedelsförsörjning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 35 51
  martina.goransson@skane.se

  FLÖDE 5 ATMP OCH KLINISKA PRÖVNINGAR

  Lisbet Norlander
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 39 86
  lisbet.norlander@skane.se

  Övriga farmaceuter

  Maria Carlsson
  Strategiprojektet gällande framtidens läkemedelsförsörjning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 36 04
  maria.a.carlsson@skane.se

  Helena Cederlund
  Strategiprojektet gällande framtidens läkemedelsförsörjning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 36 05
  helena.cederlund@skane.se

  Per Holmér
  Regional chefapotekare, projektledare CLMA-projektet
  Område läkemedel
  040-33 32 40
  per.holmer@skane.se

  Lisa Larsson
  Subject Matter Expert (SME) Workstream Läkemedel SDV Läkemedelsförsörjning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 15 87
  lisa.larsson@skane.se

  Lisbet Norlander
  Receptarie
  Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) och kliniska prövningar
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-33 39 86
  lisbet.norlander@skane.se

  Cornelia Vázquez
  Strategiprojektet gällande framtidens läkemedelsförsörjning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 38 33
  cornelia.vazquez@skane.se

  Therése Werme Kastell
  Arbetar med läkemedelsförsörjning samt flödesansvarig för PiD, patientindividuellt packade doser
  040-675 36 12
  Therese.Kastell@skane.se

 • Emma Brogård

  Chefapotekare Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
  Chefapotekare Medicinsk Service
  046-17 39 23
  emma.m.brogard@skane.se

  Johanna Thulin Cederholm

  Chefapotekare Skånes sjukhus nordväst
  070-286 44 33
  johanna.thulin-cederholm@skane.se

  Christer Luthman

  Chefapotekare Skånes sjukhus nordost
  044-309 29 78
  christer.luthman@skane.se

  Eva Rickhag

  Chefapotekare Skånes universitetssjukvård
  040-33 15 41
  eva.rickhag@skane.se

  Malin Löndahl

  Chefapotekare Skånes universitetssjukvård
  040-33 14 71
  malin.londahl@skane.se

 • Karin Fält

  Farmaceutiskt expert
  Sakkunnig dialys och nuklearmedicin. Arbetar med frågor relatera
  t
  till läkemedelsförsörjning
  Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion
  040-675 31 66
  karin.falt@skane.se 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.