Sjukhusapoteksfunktionen i Region Skåne

Region Skånes regionala sjukhusapoteksfunktion ansvarar för en fungerande läkemedelsförsörjning i Region Skåne i samarbete med avtalad läkemedelsleverantör, för närvarande ApoEx AB.

Läkemedelsförsörjningen i Region Skåne består av följande försörjningsflöden och tjänster:

Flöde 1

  • Logistikcentrum (hela förpackningar av läkemedel och vätskor)
  • LMS (läkemedelsservice)
  • VVS (vätskevagnsservice)
  • Dialysservice

Flöde 2

  • Tillverkning & Beredning (cytostatika och steril extempore)
  • Kliniska prövningar

Flöde 3

  • PiD (patientindividuellt packade doser)

Flöde 4

  • Externa vårdgivare (privata vårdgivare och kommunala basförråd)

Flöde 5

  • ATMP och kliniska prövningar

Flödesansvariga ansvarar för att upprätthålla och vidareutveckla försörjningsflödet samt att vara regional kontaktyta för sjukvårdsförvaltningarna/verksamheterna, inkl. Folktandvården Skåne AB (FTV) och Labmedicin i frågor rörande flödet. 

Varje förvaltning har en chefapotekare som har det övergripande ansvaret för den totala läkemedelsförsörjningsprocessen i sjukvårdsförvaltningarna. Chefapotekaren ska också medverka, tillsammans med övriga experter inom respektive förvaltning, i arbetet för en ökad patientsäkerhet, implementering av läkemedelsupphandlingar och Läkemedelsrådets riktlinjer.

Den regionala sjukhusapoteksfunktionen har också farmaceuter med särskilda sakkunnighetsuppdrag. Sakkunniga ska säkerställa att god tillverkningssed upprätthålls, att verksamheten bedrivs enligt myndighetskrav och att föreskrifter och allmänna råd om kontroll iakttas i samband med tillverkning.

Inom ramen för sakkunnighetsuppdraget ligger även uppföljning, kvalitetskontroll och utbildning. Sakkunnig person ska i samråd med övriga nyckelpersoner inom respektive verksamhetsområde ta fram och upprätthålla ett fungerande kvalitetssystem.

För mer information kring läkemedelsförsörjningens avtal, Region Skånes avtalade läkemedel och praktisk information relaterat till läkemedelsbeställningar Beställ läkemedel

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter