Uppehållstillstånd

Personer som har uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige har samma rätt till vård som bosatta.

Uppehållstillstånd med ej bokförd i Sverige

Den som har uppehållstillstånd men som inte är folkbokförd i Sverige har generellt inte rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, utan får betala hela kostnaden. Dock finns ett par undantag.

Personer som har uppehållstillstånd av följande skäl har rätt till subventionerad vård:

  • Personer som av medicinska skäl fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än ett år enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716).
  • Personer som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål, så kallade bevispersoner, enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.
  • Personer som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än tre år på grund av tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda i Sverige, så kallat massflykting 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen.

Dessa grupper har alltså rätt till omedelbar vård och vård som inte kan vänta när de visar upp uppehållstillståndet. De betalar samma avgifter som asylsökande.

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa

Registrering i PASiS

Personen ska registreras med huvudman 95, på samma sätt som asylsökande. Lägg in LMA-nummer (dossiernummer). Skriv "uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl, bevisperson eller massflykting” på informationsraden i personuppgiftsbilden.

Observera att enskilda verksamheter inte söker medel direkt från Migrationsverket. Detta sköts centralt av GSF.

Bevis på att personen har tillstånd att vara i Sverige

Den som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som är ett bevis på att personen har tillstånd att vara i Sverige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.