Kompetenscentrum för primärvård i Skåne

KCP är en sammanhållande plattform för utbildning och kompetensutveckling för de flesta yrkeskategorier i primärvården.

Chefer och teamledare inom Kompetenscentrum för primärvård

Kristina Sundqvist

Specialist i allmänmedicin
Verksamhetschef för Centrum för primärvårdsforskning och Kompetenscentrum för primärvård
Kristina.Sundquist@skane.se

Gunilla Malm

Specialist i allmänmedicin 
Enhetschef Primärvårdens utbildningsenhet och Allmänläkarkonsulter Skåne
Gunilla.A.Malm@skane.se

Eva Pulverer Marat

Specialist i allmänmedicin
Teamledare Primärvårdens utbildningsenhet
Eva.PulvererMarat@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.