Kompetenscentrum för primärvård i Skåne

KCP är en sammanhållande plattform för utbildning och kompetensutveckling för de flesta yrkeskategorier i primärvården.

För mer information om enheterna inom KCP, följ länkarna nedan.

Kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter