Ukraina

Med bakgrund av kriget i Ukraina har Region Skåne tagit ett beslut gällande rätten till vård för de personer som befinner sig på flykt och som söker hälso- och sjukvård i Skåne.

Beslut Regionfullmäktige 2022-06-14 (pdf)

Människor som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har olika rätt till vård. Detta styrs av på vilken grund de befinner sig i landet.

Människor som anländer till Sverige från kriget i Ukraina kan vistas i landet på tre olika grunder.

 • Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som vistas viseringsfritt är begränsad. Det finns för närvarande ingen nationell lagstiftning som reglerar rätten till subventionerad vård.

  Region Skåne har däremot beslutat att erbjuda personer som vistas här viseringsfritt motsvarande vård som asylsökande. Det inkluderar även subventionerad patientavgift.

 • Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Rätten till vård ska motsvara vård som för asylsökande.

  Det innebär att barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige. I den vård som ska erbjudas ingår vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

  Vuxna över 18 år ska erbjudas omedelbar vård och tandvård och vård och tandvård som inte kan anstå samt:

  • mödravård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • hälsoundersökning

  Dessa vårdsökande kan visa ett UT-kort (uppehållstillståndskort). På kortet ska det vara markerat att personen vistas här enligt massflyktsdirektivet.

 • Vård till asylsökande ska ges enligt redan befintliga rutiner för denna målgrupp. Asylsökande kan visa upp ett LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) eller ett kvitto på inlämnad asylansökan. LMA-kortet styrker i så fall att personen är just asylsökande.

  En person får aldrig nekas vård på grund av avsaknad av dokumentation, som till exempel UT-kort eller LMA-kort.

Om personen har blivit folkbokförd

Nu kan en person som har haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (massflykt) i minst två år folkbokföras. Det innebär att personen får ett fullständigt personnummer. 

Personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har ett så kallat UT-kort. På UT-kortet kan det stå att personen tillhör lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Personer som blir folkbokförda och får fullständigt personnummer omfattas inte längre av LMA. Detta innebär att du måste fråga personen om hen är folkbokförd och har fått ett personnummer.

Rättigheter till hälso- och sjukvård och läkemedel

Personer som har folkbokfört har samma rättigheter till hälso- och sjukvård och läkemedel som andra folkbokförda i Sverige.

Använd personens personnummer. Recept förskrivs och hanteras på apotek på samma sätt som för övriga som omfattas av läkemedelsförmånen. Du kan därmed även skicka e-recept för receptförskrivna läkemedel.

Kontrollera om en person med tillfälligt skydd har folkbokfört sig (migrationsverket.se)

Slå ihop journalen

Det är viktigt att tänka på att slå ihop journalen om personen tidigare haft ett reservnummer.

Andra rutiner och patientavgifter

I övrigt gäller ordinarie rutiner och patientavgifter precis som för andra folkbokförda personer i Sverige.

Läs mer om vad en folkbokföring innebär för personer med tillfälligt skydd

Du kan läsa mer om vad en folkbokföring innebär för personer med tillfälligt skydd på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

Flyktingmottagande från Ukraina (skr.se)

Rutiner och riktlinjer

Patientadministration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.