Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Kost för barn och ungdom

Kost för barn och ungdom är en grundkost för inneliggande barn, oavsett vilken avdelning barnet är inskriven på.

Mat till sjuka barn bör individanpassas så mycket som möjligt, med anledning av att barns energibehov varierar stort med vikt och ålder, men också eftersom att barns aptit i större grad än hos vuxna påverkas vid sjukdom.

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!