LEVA-metoden

I Region Skåne har LEVA-metoden implementerats, en evidensbaserad och delvis digital kostbehandling som ges av dietist inom primärvården.

Behandlingen ges via den digitala plattformen ”Stöd och behandling via nätet” på 1177.se och riktar sig till kvinnor efter graviditet. Syftet med metoden är att erbjuda ett strukturerat stöd till kost- och viktförändring efter graviditet för att främja kvinnors hälsa och förebygga komplikationer i kommande graviditeter. Metoden är utvecklad vid Göteborgs Universitet och implementerad i flera regioner. Hälsoekonomiska utvärderingar har visat att metoden är kostnadseffektiv.

Dokument och material

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.