Hemsjukvård och kommunala hjälpmedel

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande. Detta gäller oavsett boendeform. Kommunerna i Skåne har inte något hälso- och sjukvårdsansvar för asylsökande. De kan dock vara utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser åt Region Skåne efter överenskommelse och mot ersättning.

En överenskommelse gäller insatser som bedöms vara på kommunal primärvårdsnivå. De tar dock inte över ansvaret. Det finns vägledning som beskriver möjlighet att teckna en överenskommelse om insatser och ersättning vid kommunal primärvård, inklusive hjälpmedel. Kostnad för tjänsteköpet belastar inte enskild verksamhet utan hanteras centralt i Region Skåne.

Asylsökande/papperslösa med behov av hemsjukvård

Verksamheter som är finansierade av Region Skåne dokumenterar sitt exemplar av avtalet om köp av kommunal hemsjukvård för asylsökande i patientjournalen.

Avtalsblankett för köp av kommunal hemsjukvård för asylsökande och papperslösa (pdf)

Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning till asylsökande- och papperslös patient

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.