Barnskyddsteam

Barnskyddsteamen erbjuder rådgivning och stöd i handläggning vid misstanke om att barn far illa, vid frågor om barn som anhöriga, oro för väntat barn och våld i nära relationer.

I Region Skåne finns tre tvärprofessionella team. Barnskyddsteamen arbetar gentemot personal inom all offentlig och privat hälsovård, sjukvård och tandvård, i Skåne.

Varje team bemannas av läkare, sjuksköterska och socionom. Organisatoriskt tillhör barnskyddsteamen de barnmedicinska klinikerna i Helsingborg, Kristianstad och Skånes universitetssjukhus (Malmö/Lund).

Kontaktuppgifter

Vad kan barnskyddsteamen hjälpa till med?

 • Barnskyddsteamen erbjuder rådgivning och stöd i handläggning vid misstanke om att barn far illa, vid frågor om barn som anhöriga, oro för väntat barn samt våld i nära relationer.

  Teamen ger stöd vid anmälnings- och utredningsprocesser, råd om skadedokumentation och spårsäkring samt gällande riktlinjer i e-journal och patientadministrativa system.

 • Teamen erbjuder olika typer av utbildningsinsatser utifrån verksamheternas önskemål och behov. Vi erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops inom

  • våld i nära relationer
  • barn som anhöriga
  • barn som riskerar fara illa
  • oro för väntat barn 
 • Teamen stöttar verksamheter att utveckla metoder för att öka vårdpersonalens möjlighet att upptäcka och agera för barn som riskerar fara illa eller att upptäcka våld i nära relationer, exempelvis:

  • Nya lokala rutiner och information till nyanställd personal.
  • Nya metoder för att upptäcka barn som riskerar fara illa.
  • Händelseanalyser utifrån ett barnskyddsperspektiv på uppdrag av verksamhetschef med syfte att belysa positiva barnskyddsinsatser och missade möjligheter att uppmärksamma barn som far illa.
  • Stödja utvecklingsprojekt. 
 • Barn som riskerar fara illa eller far illa behöver ofta stöd från flera verksamheter inom vården och olika myndigheter. Barnskyddsteamen arbetar för att stärka samarbetet inom hälso- och sjukvården och med andra myndigheter.

Digitala utbildningar

Barnskyddsteam Skåne rekommenderar följande webbutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal. Du loggar in och genomför dem i din egen takt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.