SD-WAN (Software Defined Wide Area Network)

SD-WAN är en tjänst som har tagits fram i samband med SDV (Skånes Digitala Vårdsystem). Det är en mjukvarubaserad nättjänst, inklusive en konfigurerad router. Tjänsten är avsedd för privata vårdgivare som behöver kommunicera med eller komma åt IT-system som finns innanför Region Skånes brandväggar.

Som en förutsättning för SDV, och för att en privat vårdgivare ska kunna använda de regionala IT-systemen, behöver de ta emot en konfigurerad router från Region Skåne. Detta kommer även öka säkerheten och robustheten i åtkomsten till de olika systemen. Införandet av SD-WAN följer implementeringsplanen för SDV.

Vad behöver privata vårdgivare göra?

Region Skåne kommer att kontakta samtliga privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne inom LOV och LOU,  i linje med implementeringsplanen för SDV.

Ett beställningsformulär skickas ut från Region Skåne till den som står som kontaktperson för respektive vårdgivare. Formuläret ska fyllas i så snart som möjligt och skickas tillbaka till Region Skåne. 

När ifyllt formulär når Region Skåne startas arbetet med att konfigurera routern för installation. Anvisningar för hur installationen ska göras på plats skickas tillsammans med routern.

Övrig praktisk information

Nedan finns svar på övriga praktiska frågor.

4G router och skåp

Efter leveransgodkännande av SD-WAN kan 4G förbindelsen sägas upp. 
Det finns möjlighet att behålla skåpet som utrustningen placerades i om man önskar. 

Regionens kommande betallösning och kvittoutskrifter

Önskar man använda regionens kommande betallösning och kvittoutskrifter är SD-WAN ett krav.

RSVPN

SD-WAN är inte en ersättning för RSVPN. Däremot kommer inga SDV-utskrifter att fungera utan SD-WAN. MT-utrustning kommer inte gå att koppla upp och SDVs betallösning inkl kvitton kommer inte heller att fungera utan SD-WAN. 

Utskrifter

Även vid utskrift till egna nätverksskrivare krävs SD-WAN förbindelsen eftersom SDV använder backend printing och skickar utskrifterna direkt till skrivarna. Observera att inte alla nätverksskrivare kan vara kompatibla med SDV backend printing. Skrivare av enklare modell kan ha svårt att ta emot utskrifterna.

Även om man inte behöver tillgång till varken EKG eller PMO, kan det finnas behov att skriva ut från SDV. Om så är fallet behövs SD-WAN. 

Kontakt

För frågor direkt relaterade till projektet, vänligen kontakta projektledare Edith Escobar Medina via e-postadressen Edith.Escobar.Medina@skane.se.

För frågor om specifika IT-system, se sidan Kontakt och support för tekniska frågor, systemsupport och avtalsfrågor.

Kontakt och support för tekniska frågor, systemsupport och avtalsfrågor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.