Barn och läkemedel

Läkemedel till barn saknar många gånger kliniska studier. Ordination och administrering av läkemedel till barn får ofta ske utanför det som är godkänt i produktresumé, det vill säga off label.

ePed - informationsportal om barnläkemedel

I syfte att stödja en säkrare läkemedelsanvändning inom barnsjukvården har ePed utvecklats vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

ePed är en kunskapskälla med strukturerad barnspecifik läkemedelsinformation som ger stöd vid ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel till barn.

I samarbete mellan landstingen vidareutvecklas nu ePed. I Region Skåne integreras ePed i Melior.

Läs mer på ePed.se

E-utbildning: Säker läkemedelsbehandling med ePed

Mer om barn och läkemedel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!