Barn och läkemedel

Läkemedel till barn saknar många gånger kliniska studier. Ordination och administrering av läkemedel till barn får ofta ske utanför det som är godkänt i produktresumé, det vill säga off label. Du kan använda informationskällan ePed som stöd för att ge barn en säker läkemedelsordination och läkemedelshantering.

ePed - informationsportal om barnläkemedel

I ePed hittar du strukturerad barnspecifik läkemedelsinformation. Du kan ta stöd när du ordinerar läkemedel och vid iordningsställande och administrering av läkemedel till barn.

ePed finns integrerat i Melior.

ePed (ePed.se)

Det finns en utbildnings för dig som är läkare, sjuksköterska eller farmaceut. Utbildningen handlar om hur du kan använda ePed i Melior för att ge de barn som du vårdar en säker läkemedelsordination och läkemedelshantering med ePed som stöd.

Säker läkemedelsbehandling med ePed (larportalenextern.skane.se)

Mer om barn och läkemedel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.