Barn och läkemedel

Läkemedel till barn saknar många gånger kliniska studier. Ordination och administrering av läkemedel till barn får ofta ske utanför det som är godkänt i produktresumé, det vill säga off label.

ePed - informationsportal om barnläkemedel

I syfte att stödja en säkrare läkemedelsanvändning inom barnsjukvården har ePed utvecklats vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

ePed är en kunskapskälla med strukturerad barnspecifik läkemedelsinformation som ger stöd vid ordination, iordningsställande och administrering av läkemedel till barn.

I samarbete mellan regioner vidareutvecklas nu ePed. I Region Skåne integreras ePed i Melior. För mer information kan du besöka ePeds webbplats. 

Utbildningen om Säker läkemedelsbehandling med e-Ped är inte tillgänglig just nu. Den är tillgänglig igen senast den 16 januari. Detta beror på ett byte av system för webbutbildningar.

Mer om barn och läkemedel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.