Hjärt- och kärlsjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

Vid nyinsättning av NOAK vid förmaksflimmer ska det av ekonomiska skäl övervägas att prioritera dabigatran på grund av förväntad patentutgång.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.