Hjärt- och kärlsjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

NOAK

Vid nyinsättning av NOAK vid förmaksflimmer ska det av ekonomiska skäl övervägas att prioritera dabigatran på grund av patentutgång.

Lipidrubbning

Följ rekommendationer på Skånelistan för blodfettssänkande läkemedel och utnyttja statinernas fulla behandlingspotential. Gå upp i styrka enligt Skånelistans rekommendationer. Komplettera med ezetimib vid behov. Undvik att förskriva fasta kombinationer statin + ezetimib - det är flerfaldigt dyrare än att förskriva varje substans separat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.