Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land.

Kvotflyktingar har vid ankomst redan en kommunplacering samt ett permanent uppehållstillstånd och ska i samband med inresa folkbokföra sig hos Skatteverket. Folkbokföring ger rätt till subventionerad vård.

En kvotflykting har ett uppehållstillståndskort (UT-kort) från Migrationsverket som visar att de har uppehållstillstånd i Sverige. Har de inte hunnit få sitt UT-kort har de istället en kopia på beslutet att de har fått uppehållstillstånd.

En kvotflykting har rätt till en hälsoundersökning på vårdcentral. Kommunen där hen har blivit placerad beställer hälsoundersökningen.

Vård på samma villkor

Enligt beslut i Regionfullmäktige 2020-11-02 ska kvotflyktingar som mottagits i skånsk kommun i vårdverksamheter som finansieras av Region Skåne få vård på samma villkor som folkbokförda även under tiden fram till folkbokföring är klar.

Kvotflyktingar ska betala patientavgift som folkbokförda och få registrering i högkostnadskort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.