Klassificering och koder

Diagnos- och åtgärdsklassificering, diagnoskoder, klassifikation av vårdåtgärder, diagnosrelaterade grupper och kodningskvalitet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter