God läkemedelsbehandling till äldre

Äldre patienter är generellt känsligare för läkemedelseffekter samtidigt som polyfarmaci är vanligt förekommande vilket leder till ökad risk för biverkningar och interaktioner.

Rapporter visar på brister i äldres läkemedelsbehandling såsom över- och underbehandling, olämpliga dos- och behandlingsregimer samt att potentiellt olämpliga preparat förskrivs.

Öka kvaliteten hos läkemedelsbehandlingen av äldre genom att ta del av metodstödet. att 

Mer om God läkemedelsbehandling till äldre

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.