God läkemedelsbehandling till äldre

Äldre patienter är generellt känsligare för läkemedelseffekter samtidigt som polyfarmaci är vanligt förekommande vilket leder till ökad risk för biverkningar och interaktioner. Använd materialet på sidan för att öka kvaliteten på läkemedelsbehandlingen av äldre.

Dina läkemedel – presentation för äldre och deras närstående

Du kan ladda ner presentationen och använda den vid gruppundervisning. Den beskriver vad som är viktigt att känna till om sina läkemedel för att behandlingen ska vara säker. 

Den kan hållas av dig som intresserar dig för god vård för äldre, även om du inte är specialutbildad inom området. Till varje bild finns anteckningar som ger en fördjupning och bakgrund till bildtexten.

Presentationen laddas ner skrivskyddat: Tryck "öppna" och sen "skrivskydd" för att kunna spara ner filen.

Dina läkemedel (ppt)

Beställ gärna foldern Mina mediciner inför presentationen.

Utbildningar för medarbetare

Utbildningsmaterial för omvårdnadspersonal på särskilda boenden, inom hemsjukvård eller på vårdavdelningar

Det finns ett utbildningsmaterial som du kan använda för att utbilda omvårdnadspersonal på särskilda boenden, inom hemsjukvård eller på vårdavdelningar. Fokus i materialet är vad som är viktigt att veta om läkemedel i samband med omvårdnaden av äldre.

I första hand är det tänkt att du som är läkare eller apotekare leder utbildningen, men även du som är specialintresserad sjuksköterska kan med fördel använda presentationen. I samband med utbildningstillfället kan du dela ut foldern "Läkemedel och äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?".

Tryck "öppna" och sen "skrivskydd" för att kunna spara ner filen.

Presentationsmaterial: Läkemedel och äldre (ppt)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.