Practicum

Practicum Clinical Skills Centre är Region Skånes regionala organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering.

Enheten erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning i simulerad miljö för alla kategorier av medarbetare i sjukvården. Kursutbudet omfattar teamträning för kommunikativa och kognitiva färdigheter, teknisk färdighetsträning samt föreläsningar.

Practicum tillhandahåller även utbildningar till studenter inom olika vårdutbildningar, samt ger första hjälpen- och HLR-utbildning till myndigheter, organisationer och företag. Practicum samarbetar med Lunds universitet och Malmö universitet.

Practicum är ackrediterade av

 

Network of Accredited Skills Centres in Europe (NASCE) 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!