Patientsäkerhetsrådet

Patientsäkerhetsrådet tillsätts av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne och finns för att bidra till en säkrare vård och ingår i regionens organisation för kunskapsstyrning. Rådet diskuterar och tar fram strategier som ska driva patientsäkerhetsarbetet framåt i Region Skåne.

I rådets uppgifter ingår:

  • Bidra till att minska risken för vårdskador.
  • Ta fram strategier för att utveckla patientsäkerhetsarbetet.
  • Samordna patientsäkerhetsarbetet.
  • Verka för att öka patienters delaktighet i vården.
  • Göra uppföljningar och insatser inom patientsäkerhetsarbetet.
  • Bereda vårdprogram, riktlinjer och rekommendationer som beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Podd: På säkra sidan

Lyssna gärna på patientsäkerhetsrådets podd “På säkra sidan”. I podden diskuterar vi aktuella frågor som ska både vägleda och inspirera till ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. 

Du kan lyssna på podden via länken nedan eller på de olika podplattformar som finns (iTunes, Acast, med flera). Fler avsnitt kommer finnas tillgängligt löpande.

På säkra sidan (soundcloud.com)  

Klagomål – ett sätt att utveckla vården

När en patient anser att vården inte uppnår rätt kvalitet kan de lämna ett klagomål eller en synpunkt. Klagomål kan ses som ett sätt för patienten att bli medskapare av en säker vård. Region Skånes patientsäkerhetsråd står bakom en film som beskriver hur klagomålshanteringen går till i regionen. Syftet är att öka både kunskapen och tryggheten hos medarbetare som hanterar klagomål. 

Klagomålshantering Region Skåne (8:12)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.