Patientsäkerhetsrådet

Rådets övergripande uppgift är att bidra till att minska risken för vårdskador genom att verka för strategisk utveckling och samordning av patientsäkerhetsarbetet inom den hälso- och sjukvård (i Region Skåne som bedrivs i egen regi). En annan viktig uppgift är att verka för att öka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Rådet arbetar med uppföljningar och insatser inom patientsäkerhetsområdet och bereder vårdprogram, riktlinjer och rekommendationer som fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören.

I rådet finns regional chefläkare och regional chefsjuksköterska samt företrädare för Vårdhygien Skåne, Strama Skåne, Regionala enheten för läkemedel, Region Skånes chefläkargrupp, Förvaltning Digitalisering, IT och MT, Förvaltning Medicinsk service samt Folktandvården Skåne AB. Patientnämndens Skåne förvaltningschef är adjungerad till rådet.

Rådsmedlemmarna svarar gärna på frågor om rådet. Kontakta i första hand den som representerar din verksamhet, alternativt din chefläkare eller cheftandläkare.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.