Förskrivning till patienter som bor utanför Skåne

Patienter som bor i annat län eller land och som besöker Skåne/Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne.

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när en patient som bor i annat län eller land behöver ett hjälpmedel eller förskrivningsbar förbrukningsartikel.

Se Specifika riktlinjer för speciallivsmedel.

Förskrivning till patient som bor i annat län

 • En patient som är folkbokförd i annat län kan få förskrivet hjälpmedel i Skåne om kostnaden är under 10 000 kronor. Detta gäller endast hjälpmedel som inte kräver avancerad anpassning och service. Du ska följa Region Skånes hjälpmedelsanvisningar. 

  Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda så att de kan leva ett normalt liv även när de besöker en annan region. Detta gäller både vid akuta och icke akuta behov.

  Vårdregionen ska alltid kontakta hemregionen för överenskommelse om hjälpmedlet

  • kostar mer än 10 000 kronor.
  • kräver avancerad anpassning/service som kräver produktspecifik kompetens, till exempel hörapparater eller eldrivna rullstolar.

  I samband med att vårdregion och hemregion för dialog bör man också väga in om det är lämpligt att hemregionen hyr hjälpmedlet under begränsad tid så länge patienten vistas i vårdregionen eller om hjälpmedlet ska köpas av hemregionen.

  Riksavtal vid utomlänsvård (skr.se)

  Du som förskriver hjälpmedel inom områdena rörelsenedsättning, kommunikation/kognition, syn, ortopedi samt vissa medicintekniska hjälpmedel kan förskriva det direkt i Visma webSesam. Då faktureras hemregionen automatiskt via Visma webSesam. Kontakta Administrationsenheten som hjälper dig att registrera patienten i systemet om du inte skulle få träff på patienten.

  Hjälpmedel Administration
  Telefonnummer: 0770 -11 11 00, fax: 044 -19 46 55 eller 
  hjalpmedel.administration@skane.se

  Du som förskriver hjälpmedel för Hörsel ska i vårdregionen ska alltid kontakta hemregionen för överenskommelse. Detta eftersom dessa kräver produktspecifik kompetens. Det är förskrivarens ansvar att få godkännande från hemregionen. Hemregionen ska utfärda en betalningsförbindelse. Den förskrivande enheten ska spara den. Därefter kan du förskriva direkt i Visma webSesam. Då faktureras hemregionen automatiskt via Visma WebSesam.

  För inkontinenshjälpmedel finns en särskild hantering när det gäller vistelse under kortare tid.

  Inkontinenshjälpmedel vid vistelse i Skåne under kortare tid

  Registrering av patient i Sesam vid förskrivning av hjälpmedel för diabetes, inkontinens eller nutrition

  Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän VO Hjälpmedel har gett klartecken och patienten finns registrerad i Sesam.

  Skicka in följande uppgifter för att få hjälp med registrering av patient i Sesam LMN:

  • Patientens personnummer
  • Namn
  • Gatuadress (inklusive eventuell c/o- namn)
  • Postnummer och postadress
  • Telefonnummer
  • (Eventuell portkod eller om det finns porttelefon)
  • Namn och e- postadress till ansvarig förskrivare för återkoppling att registreringen är gjord.

  Skickas uppgifterna via krypterad e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se, via fax till 044 -19 46 55 eller via post till:

  Hjälpmedel Skåne
  Kundservice LMN, plan 5
  Axel Kleimers väg 2
  291 33 Kristianstad

  Ligger patienten inaktiverad i Sesam LMN går det bra att ringa in till Hjälpmedel Kundtjänst för aktivering.

  Vid frågor kontakta Hjälpmedel Kundtjänst på 0770 -11 11 00 eller via hjalpmedelkundtjanst@skane.se

 • Du som förskriver i Visma webSesam

  Förskriv och registrera eventuella egenavgifter i systemet precis som vanligt. Hemregionen faktureras automatiskt via Visma webSesam. Faktura på egenavgiften skickas till patienten via Visma webSesam.

  Du som förskriver hjälpmedel för diabetes och inkontinens i Sesam LMN

  Du måste först se till att patienten blir registrerad i Sesam innan du kan förskriva. Du kan börja förskrivning i Sesam och hjälpmedel lämnas ut när patienten har blivit registrerad.

  Före förskrivning

 • Gäller endast vid förskrivning av hjälpmedel för hörsel, diabetes och inkontinens

  Patienten avaktiveras i Sesam när förskrivningsprocessen är avslutad. VO Hjälpmedel gör det i samband med fakturering.

  Du som förskrivare ska på nytt kontrollera vilken region som ska betala om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel. Du ska också kontakta VO Hjälpmedel som de kan aktivera patienten igen eller redigera kund och betalare i Sesam.

Förskrivning till patient som bor utomlands

 • Patienter som bor i andra länder och som besöker Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne. Regler och villkor för detta ser olika ut bland annat beroende på vilket land patienten bor i.

  Du som förskrivare ska försäkra sig om vilka regler som gäller för just den patient som du ska förskriva hjälpmedel till innan hjälpmedelsprocessen börjar och innan något hjälpmedel lämnas ut.

  I dokumentet "Patienter som bor i andra länder" beskrivs

  • vilken typ av insats VO Hjälpmedel kan ge till en patient beroende på vilket land hen bor i
  • vilka intyg som krävs
  • vad patienten ska betala
  • vem som betalar överstigande kostnad för arbetskostnad och kostnaden för hjälpmedlet.

  Förskrivaren ansvarar för att komma överens med patienten om hen ska hyra hjälpmedlet under tiden som hen är i Sverige eller om hen ska köpa hjälpmedlet för att ta med till sitt hemland.

  Patienter som bor i andra länder (pdf)

  Kontakta hjalpmedel.@skane.se om du har frågor.

  Observera att för utlandssvenskar som är bosatta i länder utanför EU/EES eller Schweiz gäller speciella regler. Kontakta VO Hjälpmedel för rådgivning om du har du en patient som är utlandssvensk och som bor i något av de länderna. Du ska ta reda på i vilken region patienten var folkbokförd innan hen flyttade från Sverige innan du kontaktar VO Hjälpmedel. Detta eftersom det styr patientens kostnad för hjälpmedlet.

  Registrering av patient i de olika Sesamsystemen

  Patienten måste först registreras i de olika Sesamsystemen för att du som förskrivare ska kunna förskriva. Detta gör VO Hjälpmedel. Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän VO Hjälpmedel har gett klartecken och patienten finns registrerad.

  Kontaktuppgifter för att få hjälp med registrering av patient i något av Sesamsystemen:

  Hur en patient registreras i Sesam finns beskrivet i instruktion i Sesam (gäller endast medarbetare i VO Hjälpmedel).

  Dokument som alltid ska bifogas:

  Du som förskrivare ska skicka följande dokument till VO Hjälpmedel:

  Dokument skannas in i Sesam under "Hjälpmedel per mottagare" av den medarbetare inom VO Hjälpmedel som registrerar patienten i Sesam.

 • Du kan börja förskrivningen och hjälpmedlet kan lämnas ut när patienten har blivit registrerad i något av Sesamsystemen.

  Patienter som ska betala patientavgift och/eller egenavgift för hjälpmedlet betalar till förskrivarens enhet via Pasis.

  VO Hjälpmedel räknar ut kostnaden för patienter som ska betala hela kostnaden för hjälpmedlet, arbetskostnad med mera räknar och meddelar summan till dig som är förskrivare. Patienten betalar sedan till förskrivarens enhet via Pasis.

 • Patienten avaktiveras i Sesam när förskrivningsprocessen är avslutad. VO Hjälpmedel gör detta i samband med fakturering.

  Du som förskrivare kan ha svårt att följa upp hjälpmedlet eftersom patienten inte är bofast i Skåne. Avsluta ärendet om patienten inte går att kontakta.

  Du som förskrivare ska skicka ny checklista och nya intyg till VO Hjälpmedel om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel. VO Hjälpmedel aktiverar då patienten igen i Sesam.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.