Förskrivning till patient som bor utanför Skåne

Patient som bor i annat län eller patient som bor i annat land och som besöker Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne.

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när patient som bor i annat län eller annat land behöver ett hjälpmedel eller förskrivningsbar förbrukningsartikel.

För Speciallivsmedel, se "Specifika riktlinjer".

Förskrivning till patient som bor i annat län

 • Patient som är folkbokförd i annat län kan få hjälpmedel, som inte kräver avancerad anpassning och service, förskrivet i Skåne om kostnaden understiger 10 000 kr. Detta enligt "Riksavtalet för utomlänsvård". Region Skånes hjälpmedelsanvisningar ska då följas. 

  Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att därmed kunna leva ett normalt liv även vid besök i annan region. Detta gäller både vid akuta och icke akuta behov.

  Vårdregionen ska alltid kontakta hemregionen för överenskommelse om hjälpmedlet kostar mer än 10 000 kr eller vid hjälpmedel som kräver avancerad anpassning/service som kräver produktspecifik kompetens, exempelvis hörapparater eller eldrivna rullstolar. I samband med att vårdregion och hemregion för dialog om förskrivning av hjälpmedel över 10 000 bör man också väga in om det är lämpligt att hemregionen hyr hjälpmedlet under begränsad tid så länge patienten vistas i vårdregionen eller om hjälpmedlet ska köpas av hemregionen.

  Riksavtal vid utomlänsvård (SKR)

  Du som förskriver hjälpmedel inom områdena Rörelsenedsättning, Kommunikation/Kognition, Syn, Ortopedi samt vissa medicintekniska hjälpmedel kan förskriva direkt i Visma webSesam eller WebSesam och då faktureras hemregionen automatiskt via Visma webSesam eller WebSesam. Om du inte skulle få träff på patienten ska du kontakta Administrationsenheten som hjälper dig registrera patienten i systemet. 
  Hjälpmedel Administration
  Telefon 0770 -11 11 00, fax 044 -19 46 55 eller 
  hjalpmedel.administration@skane.se

  Förskriver du hjälpmedel för Hörsel ska alltid Vårdregionen kontakta hemregionen för överenskommelse, då dessa kräver produktspecifik kompetens. Det är förskrivarens ansvar att inhämta godkännande från hemregionen. Hemregion ska utfärda en betalningsförbindelse som sparas av förskrivande enhet. Därefter kan du förskriva direkt i webSesam och då faktureras hemregionen automatiskt via WebSesam.

  Förskriver du hjälpmedel för Diabetes, Inkontinens eller Nutrition ska patienten först registreras i Sesam med hemregionen som kund och betalare. Detta görs av VO Hjälpmedel.
  När det gäller inkontinenshjälpmedel finns en särskild hantering när det gäller vistelse under kortare tid.
  Inkontinenshjälpmedel vid vistelse i Skåne under kortare tid

  Registrering av patient i Sesam vid förskrivning av hjälpmedel för diabetes, inkontinens eller nutrition:

  Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän VO Hjälpmedel gett klartecken och patienten finns registrerad i Sesam.

  För hjälp med registrering av patient i Sesam kontaktar förskrivare någon av nedanstående:

  För dig som förskriver hjälpmedel vid diabetes, inkontinens eller nutrition i Sesam LMN: Kundtjänst LMN
  telefon 0770 -11 11 00, fax 044 -19 46 55 eller hjalpmedelkundtjanst@skane.se

  Hur patient registreras i Sesam finns beskrivet i instruktion i Sesam (gäller endast medarbetare i Hjälpmedel Skåne)

  • Du som förskriver i Visma webSesam förskriver och registrerar eventuella egenavgifter i systemet precis som vanligt. Hemregionen faktureras automatiskt via Visma webSesam och faktura på egenavgiften skickas till patienten via Visma webSesam.
  • Du som förskriver i WebSesam förskriver som vanligt och registrerar eventuella egenavgifter i systemet precis som vanligt. Hemregionen faktureras automatiskt via WebSesam och faktura på egenavgiften skickas till patienten via WebSesam. Förskriver du hörselhjälpmedel ska du meddela Administrationsenheten så fort utprovning är avslutad.
  • Du som förskriver hjälpmedel för diabetes och inkontinens i Sesam LMN måste först se till att patienten blir registrerad i Sesam innan du kan förskriva. När patienten blivit registrerad i Sesam kan förskrivning påbörjas och hjälpmedel lämnas ut.
   Före förskrivning

   

 • Gäller endast vid förskrivning av hjälpmedel för hörsel, diabetes och inkontinens:

  När förskrivningsprocessen är avslutad avaktiveras patienten i Sesam. Detta görs av VO Hjälpmedel i samband med fakturering.

  Om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel ska du som förskrivare på nytt kontrollera vilket landsting som ska betala och kontakta VO Hjälpmedel som då kan aktivera patienten igen eller redigera kund och betalare i Sesam.

Förskrivning till patient som bor utomlands

 • Patienter som bor i andra länder och som besöker Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel ifrån Region Skåne. Regler och villkor för detta ser olika ut bland annat beroende på vilket land man bor i.

  Innan hjälpmedelsprocessen börjar och innan något hjälpmedel lämnas ut ska förskrivaren försäkra sig om vilka regler som gäller för just den patient som ska förskrivas hjälpmedel.

  I dokumentet "Patienter som bor i andra länder" beskrivs vilken typ av insats VO Hjälpmedel kan ge till patient beroende på vilket land patienten bor i, vilka intyg som krävs, vad patienten ska betala och vem som betalar överstigande kostnad för arbetskostnad och kostnaden för hjälpmedlet.

  Förskrivaren ansvarar för att tillsammans med patienten komma överens om aktuellt hjälpmedel ska hyras under vistelsetiden i Sverige eller om hjälpmedlet ska köpas för att tas med till hemlandet.

  Patienter som bor i andra länder (pdf)

  Vid frågor, kontakta hjalpmedel.@skane.se

  Observera att för utlandssvensk bosatt i länder utanför EU/EES länder och Schweiz gäller speciella regler. Har du en patient som är utlandssvensk och som bor i dessa länder så kontakta VO Hjälpmedel för rådgivning.  Innan du kontaktar VO Hjälpmedel ska du ta reda på i vilket landsting patienten var folkbokförd innan utflyttning. Detta styr patientens kostnad för hjälpmedlet.

  Registrering av patient i de olika Sesamsystemen:

  För att du som förskrivare ska kunna förskriva ska patienten först registreras i de olika Sesamsystemen, detta görs av VO Hjälpmedel. Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän VO Hjälpmedel gett klartecken och patienten finns registrerad.

  För hjälp med registrering av patient i något av Sesamsystemen kontaktar förskrivare någon av nedanstående:

  Hur patient registreras i Sesam finns beskrivet i instruktion i Sesam (gäller endast medarbetare i VO Hjälpmedel)

  Dokument som alltid ska bifogas:

  Följande dokument ska förskrivaren skicka till ovan listade inom VO Hjälpmedel:

  Dessa dokument skannas in i Sesam under "Hjälpmedel per mottagare" av den medarbetare inom VO Hjälpmedel som registrerar patienten i Sesam.

 • När patienten blivit registrerad i något av Sesamsystemen kan förskrivning påbörjas och hjälpmedel lämnas ut.

  Patient som ska betala patientavgift och/eller egenavgift för hjälpmedlet betalar till förskrivarens enhet via Pasis.

  När det gäller patient som ska betala hela kostnaden för hjälpmedlet, arbetskostnad med mera räknar VO Hjälpmedel ut kostnaden som patienten ska betala och meddelar summan till förskrivaren. Patienten betalar sedan till förskrivarens enhet via Pasis.

 • När förskrivningsprocessen är avslutad avaktiveras patienten i Sesam. Detta görs av VO Hjälpmedel i samband med fakturering.

  Du som förskrivare kan ha svårt att följa upp hjälpmedlet eftersom patienten inte är bofast i Skåne.  Om patienten inte går att kontakta, avslutas ärendet. 

  Om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel ska du som förskrivare skicka ny checklista och nya intyg till VO Hjälpmedel som då kan aktivera patienten igen i Sesam.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.