Stramabesök BVC

Sjuksköterskor från Strama Skåne kommer från och med våren 2024 att besöka BVC:er i Region Skåne för att informera om Strama och ha en dialog med BVC-sköterskorna.

Stramabesöket för BVC-sköterskor består av följande delar:

  • Få tillgång till uppdaterat material att använda i föräldrautbildningen.
  • Fortbildning om förkylningar och egenvårdsråd att förmedla till föräldrarna.
  • Information om antibiotikaresistens.
  • Information om viktiga åtgärder för att minska antibiotikaanvändning, förebygga infektioner och minska smittspridning. 

BVC-enheter som är aktuella för besök kontaktas via mejl.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.