Support och kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för Qlikview support. Tänk på att ange ditt RSID och vilken Qlikview-applikation ditt ärende gäller.

Vid problem kontakta Servicedesk

  • Telefon internt: 30 000
  • Telefon externt: 077-673 00 00

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter