Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Du kan beställa både en fysisk och psykisk hälsoundersökning för barn och unga (0-20 år) på en barnmottagning. Hälsoundersökningen ska kunna erbjudas inom fyra veckor från förfrågan.

Så beställer du

Se respektive ort eller område av Skåne för att se hur du beställer.

Kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i annan region än där placeringskommunen finns

Kontaktuppgifter i regioner för socialtjänsten vid begäran av hälsoundersökning för placerade barn (skr.se)

Tillgång till tidigare journalhandlingar

För att hälsoundersökningen ska kunna göras på bästa sätt med god kvalitet är det en förutsättning att läkaren har tillgång till journalhandlingar från till exempel barnavårdscentral (BVC), Elevhälsan och privat och offentlig sjukvård. Läkarundersökningen är ett krav enligt lagen och kan därför göras ändå, till exempel om barnet nyligen har kommit till Sverige och inte har hunnit ha några vårdkontakter ännu.

Om du har problem med att få till en HUBS

Kontakta anna.wallin@skaneskommuner.se om du har problem med att få till en hälsoundersökning på begäran av socialnämnd på förfrågan. 

Lämna också ett klagomål till Region Skåne i enlighet med din förvaltnings rutiner, samt skicka klagomålet till Skånes kommuner via e-postadressen avvikelse-htv@arende.skaneskommuner.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.