Intygsmodulen

Den regionala Intygsmodulen är en webbapplikation för skapande av interna intyg och utskrivningsinfo. Intygsmodulen är integrerad med Ineras nationella intygstjänst Webcert, i vilken en del av intygen hanteras. Intygen som skrivs i Webcert är synliga för behörig vårdpersonal i Rehabstöd och Intygsstatistik.

Intygsmodulen kan användas som en fristående applikation, uthopp från PMO samt som en integration till Melior. Applikationen öppnas då inne från journalsystemet och uppgifter så som användare, patient samt viss journalinformation förs över till/från Intygsmodulen. Det finns möjlighet att nå en patients intyg i en annan del av regionen än där intyget är skapat.  
Patienten har möjlighet att själv kunna hantera vissa intyg (till exempel sjukintyg) genom att logga in på ”Mina intyg” via 1177.se. Efter att läkaren har signerat intyget finns detta tillgängligt för patienten som har möjligheten att själv skicka det till Försäkringskassan.

Ny signeringsfunktion i Webcert - SITHS eID – gäller från och med 7 juni

Inera genomför en förändring i Webcert och inför en ny signeringsfunktion för elektroniska intyg. Från och med 7 juni kommer Webcert (lösning för hantering av nationella intyg) att gå mot en ny signeringslösning som heter SITHS eID.

Det krävs därför att SITHS eID installeras på samtliga datorer som ska användas för Webcert för att det ska vara möjligt att kunna signera Webcertintyg.

Nedladdning av SITHS eID:

  • Privata vårdgivare: SITHS eID behöver installeras på datorn. Det krävs en ny automatisk eller manuell Citrix-installation för att SITHS eID ska kunna installeras. Du kan ladda ner installationsfiler på följande sida: 

    Manualer, rutiner och instruktioner - VDI - Vårdgivare Skåne (skane.se)

  • Offentlig vårdgivare: SITHS eID finns installerat på datorn. Om inte, kontakta Servicedesk via telefonnummer (077- 67) 30 000.

Installationen går att göra när som helst, den stör inga befintliga funktioner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.