Intygsmodulen

Den regionala Intygsmodulen är en webbapplikation för skapande av interna intyg och utskrivningsinformation. Intygsmodulen är integrerad med Ineras nationella intygstjänst Webcert, i vilken en del av intygen hanteras. Intygen som skrivs i Webcert är synliga för behörig vårdpersonal i Rehabstöd och Intygsstatistik.

Intygsmodulen i Region Skåne (intyg-web.i.skane.se)

Intygsmodulen kan användas som en fristående applikation, uthopp från
PMO samt som en integration till Melior. Applikationen öppnas då inne
från journalsystemet och uppgifter så som användare, patient samt viss
journalinformation förs över till och från Intygsmodulen.

Intyg i Webcert

Följande intyg kan hanteras i Webcert:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Skatteverkets dödsbevis
 • Socialstyrelsens dödsorsaksintyg
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Interna intyg i Intygsmodulen

Följande interna intyg kan hanteras i Intygsmodulen:

Intyg via "1177 intyg"

Patienten har möjlighet att själv kunna hantera vissa intyg genom att logga in på ”1177 intyg” via e-tjänsterna på 1177.se. De intyg som visas för patienten är:

 • fyra av Försäkringskassans intyg
 • två av Transportstyrelsens
 • två intyg som riktar sig till arbetsgivare

Från ”1177 intyg” kan patienten själv skicka det signerade intyget elektroniskt till Försäkringskassan respektive Transportstyrelsen. Patienten kan också skriva ut och spara ned intyget som en pdf-fil.

Ny signeringsfunktion i Webcert - SITHS eID

Webcert (lösning för hantering av nationella intyg) har en ny
signeringslösning som heter SITHS eID. Det krävs därför att SITHS eID
installeras på samtliga datorer som ska användas för Webcert för att det
ska vara möjligt att kunna signera intyg i Webcert.

Information om installation och nedladdning av SITHS eID (pdf)

Rutiner för utskrivningsinformation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.