Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett verktyg för att kunna erbjuda en mer personcentrerad vård där vi utgår från vad som är viktigt för patienten. Det är ett arbetssätt som införs i alla Sveriges regioner för att stärka patientens delaktighet.

Det här är ett patientkontrakt

Patientkontrakt är en dokumenterad överenskommelse som vården och patienten utformar tillsammans. Det är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt. Patientkontraktet ska beskriva vad patienten kan göra för sig själv, vad vi i vården gör och nästa steg för patienten. Det ska stödja relationen mellan patienten och vården, och bygger på samskapande och gemensamt ansvar.

Patientkontrakt i Region Skåne

Det pågår ett regionalt utvecklingsarbete i Region Skåne för att skapa förutsättningar för dokumentation och arbete med patientkontrakt.

Målsättningen är att alla hälso- och sjukvårdsverksamheter ska arbeta med patientkontrakt i någon form.

En hävstång i omställningen av vården

Region Skåne har förbundit sig att implementera, följa upp och utvärdera processen kring patientkontrakt som en del av den nationella överenskommelsen för God och nära vård.

Region Skånes strategi för omställningen till Nära vård benämns framtidens hälsosystem. Ett av strategins prioriterade insatsområden är personcentrering. Patientkontrakt är ett konkret exempel på hur vi ställer om till mer personcentrerade arbetssätt och en viktig hävstång för omställning.

Läs mer om framtidens hälsosystem

Mer information

Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt.

På SKR:s webbplats kan du läsa mer om det nationella arbetet.

Patientkontrakt (skr.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.