Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på en tandvårdsenhet

Undersökningen kan aldrig göras "akut". Den medicinska sekreteraren bokar först en tid för HUBS när hen har varit i kontakt med dig som är socialsekreterare. Detta även fast att socialtjänstens skriftliga begäran om hälsoundersökning har kommit in till mottagningen. Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket.

Gör så här för att beställa

1. Ta reda på vilken tandvårdsenhet som barnet/ungdomen är listad på

Undersökningen ska i första hand göras på den tandvårdsenhet som barnet/ungdomen är listad på.

Om du inte vet var barnet/ungdomen är listad

Ring till Region Skånes support Patientservice på telefonnummer
0771-11 14 44 om vårdnadshavare inte vet var barnet är listat för tandvård. Ange följande:

  • Barnets/ungdomens namn
  • Barnets/ungdomens Personnummer
  • Ditt namn och telefonnummer

Supporten kommer att svara på din förfrågan genom att ringa tillbaka och meddela svar. Lämna därför alltid ett telefonnummer där någon säkert svarar, till exempel till en administratör på din enhet.

2. Skriv ut och fyll i blanketten.

Begäran tandvård (pdf)

3. Skriv ett utlåtande

Utlåtande tandhälsa (pdf)

4. Skicka in dokumenten

Skicka in blanketten och utlåtandet till den tandvårdsenhet där barnet/ungdomen ska undersökas.

5. Skicka ett e-postmeddelande till tandvårdsenheten

Du behöver också skicka ett e-postmeddelande till tandvårdsenheten där barnet/ungdomen ska undersökas. Kopiera texten som finns i dokumentet och klistra in i ett e-postmeddelande.

Anvisningar socialsekreterare tandvård (pdf)

6. Socialsekreteraren/handläggaren får meddelande om tid för undersökningen

Du ska informera barnet/ungdomen, vårdnadshavare eller annan berörd person. Du ska också se till att barnet/ungdomen kommer till undersökningen.

Tidigare journaler

Tandvården har eget journalsystem och följer gällande lagar och förordningar för journaler. Det innebär att journaler vanligtvis sparas i tio år. Den undersökande tandvårdsenheten begär i förekommande fall in journalkopior från tandvårdsenheter där barnet/ungdomen tidigare varit listad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.