Kronisk njursjukdom

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Generika Preparat/generika
ACE-hämmare
  enalapril enalapril
  ramipril ramipril
SGLT2-hämmare
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Arbetet med innehåll om njursjukdomar pågår. Vi hänvisar i nuläget till AKO Skåne-riktlinje och nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom.

Allmänt

Njursvikt, kronisk, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.