Läkemedel

Vårdgivaren ska erbjuda patienten de läkemedel och läkemedelsnära produkter som hen förskriver om hen bedömt att patienten behöver omedelbar vård eller vård som inte kan vänta.

Asylsökande omfattas inte av läkemedelsförmånen för bosatta i Sverige. Asylsökande har däremot rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Det innebär att byte av läkemedel inte får göras. Asylsökande har också rätt till de landstingssubventioner som gäller inom Region Skåne. På sidan Särskild landstingssubvention kan du läsa mer om de landstingssubventionerna och förskrivning och fakturering av dem.

Särskild landstingssubvention

Subventionen för läkemedel och andra läkemedelsnära produkter som förskrivs i samband med hälso- och sjukvård

Subventionen gäller precis som för bosatta i Sverige för asylsökande barn och ungdomar under 18 år. Den asylsökande behöver bara betala egenavgift för livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Subventionen gäller endast förskrivning i samband med hälso- och sjukvård som är omedelbar eller vård som inte kan anstå för asylsökande över 18 år. Det gäller även mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Läkemedel som förskrivs som förebyggande vård och läkemedel vid fertilitetsbehandling ska inte förskrivas till asylsökande.

Information om läkemedel till asylsökande finns på Migrationsverkets webbsida.

Läkemedel för asylsökande (migrationsverket.se)

E-recept

E-recept till patient med reservnummer (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.