Uppföljning av hälso- och sjukvård

Här finns bland annat information om Region Skånes indikatorbibliotek, uppföljning av specifika område, till exempel läkemedel samt hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.