Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. För personer från andra länder gäller särskilda regler.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne ska följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige. De kan inte ändras av chef eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Affischer för patientavgifter i öppen- och slutenvård

Ingen avgift för uteblivet besök eller avbokning

I samband med Covid-19 situationen i Region Skåne, ska ingen uteblivandeavgift debiteras när patienter med förkylnings- eller influensasymtom avbokar tidsbeställt mottagningsbesök. Detta gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket.

Läs hela beslutet om slopad uteblivandeavgift (pdf)