Patientavgifter

Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. För personer från andra länder gäller särskilda regler.

Informationen riktar sig i första hand till offentlig och privat vårdpersonal.
För allmänheten/patienter rekommenderas att söka information via 1177

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne ska följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige. De kan inte ändras av chef eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Vaccination mot Covid-19

Enligt beslut i Regionstyrelsen 2021-02-04

  1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för invånarna i Skåne för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående pandemivaccinationsinsats.
  2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar i Skåne och personer från andra länder som vistas här av liknande skäl.
  3. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer som bor eller stadigvarande vistas i Skåne, inklusive personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen samt asylsökande och papperslösa.

Hela beslutet går att läsa här: