Patientavgifter

Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. För personer från andra länder gäller särskilda regler.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne ska följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige. De kan inte ändras av chef eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Affischer för patientavgifter i öppen- och slutenvård

Från och med 1 juni gäller ordinarie regler för uteblivet besök och avbokning

I samband med covid-19-situationen i Region Skåne togs tidigare i år ett beslut om att ingen uteblivandeavgift ska debiteras när patienter med förkylnings- eller influensasymtom avbokar tidsbeställt mottagningsbesök. Detta gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket. Beslutet har tidigare förlängts och gäller till den 31 maj. Ingen ytterligare förlängning av beslutet kommer ske enligt hälso-och sjukvårdsdirektören. 

Läs hela beslutet om slopad uteblivandeavgift (pdf)