Patientavgifter

Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. För personer från andra länder gäller särskilda regler.

Informationen riktar sig till offentlig och privat vårdpersonal.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne ska följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige. De kan inte ändras av chef eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Förändringar i patientavgifter 2023 

Fastställda av Regionfullmäktige 2022-12-13.

Patientavgifter i öppen vård:

 • Högkostnadsskyddet i öppenvård höjs till 1300 kronor.
 • Vård efter sexuella övergrepp är avgiftsfritt från och med 2023-01-01. Avgiftsfriheten gäller vid första besöket samt vid första återbesöket. Beslutet innefattar besök på akutmottagningar både på sjukhus  och specialistmottagning samt på vårdcentral/primärvård.
 • Samtliga recept till människa som utfärdas i Region Skåne ska vara avgiftsfria för patienten från och med 2023-01-01.
 • Vaccination mot  mpox (tidigare känt som apkoppor) är avgiftsfri i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Vaccination mot kikhosta för gravida är avgiftsfri i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Patientavgifter i sluten vård:

 • Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus höjs till 120 kr per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter är patientavgiften 60 kr per dag.                                                               
 • Lägre avgift för vissa grupper i slutenvården:

  Den sammanlagda skattepliktiga inkomsten för vissa grupper som berättigar till lägre avgift är 8 400 kronor 2023 (16% av Pbb 2023). De betalar 120 kronor per dag de första 5 dagarna och därefter 60 kronor per dag.

Vaccination mot Covid-19 2023

 1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för invånarna i Skåne för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
 2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar i Skåne och personer från andra länder som vistas här av liknande skäl.
 3. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer som bor eller stadigvarande vistas i Skåne, inklusive personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen samt asylsökande och papperslösa.