Bifogade filer

Instruktionen riktar sig till dig som arbetar med e-tjänsterna på 1177.se och som behöver bifoga filer.

Bifoga filer i personalverktyget på 1177.se

Du kan bifoga filer i ett meddelande till invånare i personalverktyget på 1177.se.

Så här kan du använda bifogade filer i verktyget:

  • När du svarar i ett ärende går det att bifoga filer i svar, delsvar och du kan även ställa en motfråga till invånaren.
  • När du startar ett ärende går det att bifoga filer oavsett om meddelandet ska skickas till en enstaka invånare eller som ett större utskick till maximalt 250 invånare.
  • Det går att bifoga filer av typerna PDF, PNG, JPG och GIF.
  • Invånaren har möjlighet att öppna den bifogade filen direkt i 1177 inkorg eller välja att ladda ner dokumentet till en valfri lagringsplats.
  • Den fil som bifogas ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt DOS-lagen. Skannade dokument uppfyller inte kraven på tillgänglighet och bifogas därför inte i meddelande till invånare.

Det här behöver du tänka på när du bifogar filer

Ansvar 

Du som skickar meddelandet ansvarar för att rätt fil bifogas och skickas till rätt invånare. Förhandsgranska därför alltid den bifogade filen innan du skickar meddelandet till invånaren. Ta hjälp av en kollega innan du skickar ett meddelande som innehåller en fil med personuppgifter för att säkerställa säker överföring av känslig information.

Säker lagringsyta

Du ska följa Region Skånes regler gällande hantering och lagring av personuppgifter. Det är endast tillåtet att mellanlagra personuppgifter eller information som omfattas av sekretess på en säker lagringsyta.

Filer på en säker lagringsyta får bara lagras tillfälligt, till exempel för att kunna flyttas till patientjournalen. När filerna har flyttats ska de raderas från den säkra lagringsytan. Du kan få hjälp att lägga upp den säkra lagringsplatsen i utforskaren, för att enklare kunna spara filerna på rätt ställe. Kontakta Servicedesk för hjälp via telefon:

  • Telefonnummer för privata vårdgivare: 077-67 30 000.
  • Telefonnummer för offentliga vårdgivare: 30 000.

Du hittar mer information på sidan arkiv- och informationshantering. 

Arkiv- och informationshantering

Om du skickar fel fil till invånaren

Om du av misstag har skickat en felaktig fil till en invånare ska du följa rutiner för avvikelsehantering. Kontakta din närmaste chef för att få stöd.

Om den bifogade filen innehåller personuppgifter eller känsliga hälsouppgifter ska du också skyndsamt ta kontakt med din förvaltnings dataskyddssamordnare eller informationssäkerhetssamordnare för råd och stöd.

Radera en felaktigt skickad fil som innehåller personuppgifter

Kontakta verksamhetsstödet för digitala tjänster för att begära att en felaktigt skickad fil som innehåller personuppgifter ska raderas.

Registrera ärende till verksamhetsstödet digitala tjänster - Service Portal (skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.