Patient- och närståendemedverkan

För att få med alla perspektiv i utvecklingen av Skånes digitala vårdsystem (SDV) har ett tiotal patient- och närståenderepresentanter medverkat i arbetet allt sedan programmets början.

En process för rekrytering med bland annat uppdragsbeskrivning, kravspecifikation och ersättningsmodell, togs fram inledningsvis. Skånska patientföreningar nominerade personer som intervjuades och ett tiotal av de nominerade anlitades som patient- och närståenderepresentanter.

Patient- och närstående representantgruppen (PNR) medverkar på olika sätt under programutvecklingens faser. En delrapport* beskriver de processer och arbetssätt som använts för att tillse patient- och närståendeperspektiv i utvecklingen av SDV under perioden september 2018 - maj 2020.

I samband med SDV programstart gjordes också ett omfattande arbete med tjänstedesignmetodik för en fånga olika invånargruppers behov kring vårdkommunikation. Tjänstedesignarbeten genomförs efter hand för att tillvarata invånares behov och upplevelse framför allt kring digital vårdkommunikation.

I linje med att SDV-programmet närmar sig implementering i mottagande förvaltningar har patient- och närståenderepresentantrådet organiserats i förvaltning Digitalisering IT/MT. Syftet är att bibehålla och utveckla patient- och närståendemedverkan inom ramen för fortsatt digitalisering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.