Reservkraftsprov

Här hittar du information om reservkraftsprov för Region Skånes sjukhusområden.

Planerade reservkraftsprov

Alla planerade reservkraftsprov visas i Region Skånes Driftinformationsapplikation.

Se planerade reservkraftsprov (länk till Driftinformation, planerade åtgärder inom Fastighet och service).

Så berörs din verksamhet

Reservkraftsprovet innebär 1-2 korta strömavbrott på max 30 sekunder och påverkar endast anslutningar som inte är kopplade till batteridrift (UPS).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter