Reservkraftsprov

Här hittar du information om reservkraftsprov för Region Skånes sjukhusområden.

Planerade reservkraftsprov

Alla planerade reservkraftsprov visas i Region Skånes Driftinformationsapplikation.

Se planerade reservkraftsprov (länk till Driftinformation, planerade åtgärder inom Fastighet och service).

Så berörs din verksamhet

Reservkraftsprovet innebär 1-2 korta strömavbrott på max 30 sekunder och påverkar endast anslutningar som inte är kopplade till batteridrift (UPS).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.