Reservkraftsprov

Här hittar du information om reservkraftsprov för Region Skånes sjukhusområden.

Planerade reservkraftsprov

Region Skånes sjukhus har reservkraftssystem för att få elförsörjning vid strömavbrott. Reservkraften testas regelbundet för att upptäcka och åtgärda eventuella problem. Planerade reservkraftsprov visas i Region Skånes Driftinformationsapplikation.

Planerade reservkraftsprov (driftinfo.i.skane.se)

Så berörs din verksamhet

Reservkraftsprovet innebär 1-2 korta strömavbrott på max 30 sekunder. De korta strömavbrotten påverkar endast anslutningar som inte är kopplade till batteridrift (UPS).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.