Reservkraftsprov

Här hittar du information om reservkraftsprov för Region Skånes sjukhusområden. 

Planerade reservkraftsprov

Alla plaberade reservkraftsprov visas i Region Skånes Driftinformationsapplikation.

Se planerade reservkraftsprov (länk till Driftinformation, planerade åtgärder inom Fastighet och service).

 

Så berörs din verksamhet

Startprov av reservkraftaggregaten medför ingen störning för verksamheten, inget avbrott på nätet.

Månadsprov av reservkraftaggregaten medför ingen störning för verksamheten, parallelldrift sker under ca 30 minuter.

Storprov och avbrottsprov innebär att inkommande nät bryts och medför ett totalt strömavbrott på ca 30 sekunder.

Full lastprov innebär nätavbrott på runt en timme.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter