Fackspråksråd

Fackspråksrådet är en grupp som arbetar för samordnad, strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvård.

2011 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta ett nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 
Huvudmannen för respektive verksamhet ansvarar för att det finns en strategi och organisation för införande av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Detta för att säkra informationen och samtidigt ta ansvar för den.

Fackspråksrådet bildades under 2012 och är sedan 2014 organiserat under Koncernkontoret, avdelning för digitalisering och IT.

Hemvist

Fackspråksrådet finns på hemvisten (Region Skånes intranät) för Journalföring och informationshantering för god vård. Där kan du hitta mer information om verksamheten.

Riktlinjer och uppdrag

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter