Fackspråksråd

Fackspråksrådet är en grupp som arbetar för samordnad, strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvård.

2011 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta ett nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 
Huvudmannen för respektive verksamhet ansvarar för att det finns en strategi och organisation för införande av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Detta för att säkra informationen och samtidigt ta ansvar för den.

Fackspråksrådet bildades under 2012 och är sedan 2014 organiserat under Koncernkontoret, avdelning för digitalisering och IT.

Hemvist

Fackspråksrådet finns på hemvisten (Region Skånes intranät) för Journalföring och informationshantering för god vård. Där kan du hitta mer information om verksamheten.

Riktlinjer och uppdrag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.