Fackspråksråd

Fackspråksrådet är en grupp som arbetar för samordnad, strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvård.

Fackspråksrådet är en grupp som arbetar för enhetligt fackspråk och enhetlig terminologi och en samordnad, strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvård.

Uppdrag

Fackspråksrådet ska

 • skapa förutsättningar och erbjuda riktlinjer och regelverk för entydig klinisk terminologi
 • säkerställa användning av gemensam terminologi för alla verksamhetsområden och tillämpa nationellt fackspråk (NF)
 • ge vägledning i frågor om nationellt fackspråk (NF)
 • införa, koordinera användning av Snomed CT-begrepp och vid behov föreslå ändringar
 • besluta om regiongemensam tillämpning av terminologi för användning i vårddokumentation
 • vara delaktig i den nationella samordningen
 • ansvara för regionens svar på nationella remisser inom området.

Språkliga riktlinjer och rapporter

Ledamöter

 • Helen Broberg, vice ordförande och informatikarkitekt, Digitalisering IT och MT, enhet Informatik
 • Sara Forss, verksamhetsnära IT-stöd, Distriktssköterska, verksamhetsspecialist PMO, verksamhetsansvarig Taligenkänning, Primärvården, Digitaliseringsenheten.
 • Åsa Berling, hälso- och sjukvårdsstrateg, sjuksköterska, Koncernkontoret, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Staben för övergripande processer
 • Denize Djurfeldt, vårdutvecklare, sjuksköterska, Skånes universitetssjukvård, programkontor Digital utveckling, enhet Vårdinformation och e-hälsa
 • Katja Hallberg, terminolog, Digitalisering IT och MT, enhet Informatik
 • Henrik Nilsson, terminolog, Digitalisering IT och MT, enhet Informatik
 • Malin Nilsson, terminolog, Digitalisering IT och MT, enhet Informatik
 • Petra Widerkrantz, medicinsk rådgivare, specialist i allmänmedicin, Koncernkontoret, Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, enheten för Kunskapsstyrning

Vilande ledamöter

 • Josefin Ankarblom, systemspecialist PMO, Digitalisering IT och MT, SDV digitala vårdprocesser
 • Anna Rogius, koordinerande systemanalytiker medicinsk dokumentation, Skånes Digitala Vårdsystem, SDV
 • Weronica Örn, verksamhetsansvarig Melior och intygsmodul, Skånes sjukhus nordväst, Vårdproduktion och digital utveckling, Enheten för IT och digitala tjänster.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.