Gravida

För gravida gäller samma arbetsordning och handlingsplan enligt ABCDE som för andra patienter. Ett optimalt omhändertagande av mamman enligt ABCDE är väsentligt för att säkra fostrets tillstånd.

Riktlinjer

Lokala anvisningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter