Födelsekontroll och screeningundersökning

Födelsekontrollerande verksamhet och screeningundersökningar; mammografi, cellprovskontroll och bukaortascreening.

Födelsekontroll

Abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning, med eller utan gynekologisk undersökning, inkl förskrivning av p-medel, hos läkare 0 kr
- hos annan än läkare 0 kr
Recept 0 kr

Polikliniska besök med anledning av sterilisering och abort är avgiftsbelagda i enlighet med avgifter vid läkarbesök på grund av sjukdom.

Screeningundersökningar

Mammografiundersökning 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll 0 kr
Bukaortascreening 120 kr

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter