Utbildningsmaterial e-tjänster

Här finns utbildningsmaterial som instruktioner, filmer, presentationer, länkar, tips och information om e-tjänster på 1177.se.

Lärportalen

Här hittar du en utbildning som ger dig bra kunskap om funktionaliteten i personalverktyget.

Kommunicera med invånare i e-tjänsterna på 1177.se

Filmer som hjälper dig i personalverktyget 

Filmerna visar hur du hanterar och fördelar ärenden i personalverktyget, vad de olika svarsalternativen innebär och hur flödet ser ut för invånaren.

Invånare

En invånare skickar meddelande till en mottagning (mediaflow.com)

Ärendemottagare

Ärendehanterare

Behörighetsadministratör

Inera har manualer och korta filmer för olika arbetsmoment. De är indelade utifrån olika roller du har i personalverktyget.

Manual i Confluence - Personalverktyget för e-tjänster på 1177.se (inera.atlassian.net) 

Skicka meddelande till invånare

Du har möjlighet till att själv initiera kontakt med en invånare. Du kan antingen välja att ställa en fråga eller bara skicka information. Det kan till exempel handla om en undersökning, behandling eller praktisk information inför vårdbesök.

Särskilt bra är det att använda funktionen vid avbokningar och kallelser med kort varsel eller när invånaren inte kan nås via telefon eller har möjlighet att svara.

Innan du skickar ett meddelande till invånaren ska du säkerställa att invånaren har aviseringar påslaget. När invånaren har läst dina meddelanden kan du se detta via 1177.se.

Du kan även bifoga dokument, men tänk då på att de ska vara tillgänglighetsanpassade. Det är du som vårdpersonal som måste säkerställa att rätt information skickas till rätt invånare.

I instruktionsfilmen får du mer information om hur du skickar ett meddelande till invånare.

Skicka ärende - invånarärende (mediaflow.com)

Statistik

På Ineras webbplats kan du plocka ut statistik om e-tjänsterna för just din mottagning. Kontakta din e-tjänstesamordnare om du behöver hjälp.

Statistik för Ineras tjänster (inera.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.