Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Sekundär- och ambulanstransporter

Riktlinjerna gäller alla patienter som inkommit som ett traumalarm nivå 1 under de senaste 24 timmarna, uppfyller traumalarmskriterier nivå 1 efter ankomst till sjukhus eller där traumabakjour på SUS beslutar att riktlinjerna ska användas.

Vid behov av sekundärtransport av traumapatient till SUS ska traumabakjouren kontaktas på telefonnummer 046-17 62 07 eller via SUS växel, 046-17 10 00.

Avsändande sjukhus beställer transport från sjukhus till akutmottagningen i Lund eller Malmö. Intransporterande ambulans ska få information från sändande sjukhus om att förvarna cirka 10 minuter före ankomst via akutmottagningens larmtelefon.

Traumabakjouren ska efter mottagningsbeslut omgående kontakta samtliga inblandade kliniker/jourer på SUS samt driftansvarig sjuksköterska på akuten och meddela följande:

  • Att det kommer en patient från sjukhus X.
  • Skademekanism
  • Namn och personnummer
  • Att Trauma nivå 1 eller Trauma barn nivå 1 ska utlösas
  • Preliminär plan för patienten

Larmtelefon akutmottagningen

  • Lund: MSISD-nummer (RAKEL) 3-63-1020
  • Malmö: MSISD-nummer (RAKEL) 3-61-1010
  • Kristianstad: MSISD-nummer (RAKEL) 3-65-1010
  • Helsingborg: MSISD-nummer (RAKEL) 3-64-1010

Secondary survey på akutrummet

På akutrummet ska en secondary survey göras av primärjour kirurgi eller akutläkare kirurgi, med stöd av kirurgens husjour eller traumabakjouren som teamleader, och en vårdplan för det närmaste dygnet upprättas.

Om det finns behov av urakut åtgärd, till exempel neurokirurgi, kan teamledare besluta om riktad undersökning och att patienten ska undersökas på ambulansbåren, för att vinna tid, samt att vara kvar på ambulansbåren upp till röntgen och/eller operation.

Isolerad skallskada

För patient med isolerad neurokirurgisk skada kan neurokirurgens primärjour kontaktas direkt från avsändande sjukhus. NK-jour beslutar om övertag till NK. Traumabakjouren ska kontaktas av neurokirurgens primärjour om beslut av övertag gjorts.

Traumabakjour kontaktas via växeln telefon 046 - 17 10 00.

Ambulanstransporter

Definitionsmässigt är externa transporter sådana transporter som går mellan universitetssjukhusen och andra vårdinrättningar inom och utanför Södra sjukvårdsregionen. I alla beställningar av externa transporter bör ambulansdirigent (SOS Alarm) involveras och vid behov också tjänsteman i beredskap (TiB) som kan nås via SOS Alarm.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.