Vaccination

Vaccination mot influensa och lunginflammation samt övriga vaccinationer och vaccinationspriser.

Vaccination mot Covid-19

Enligt beslut i Regionstyrelsen 2021-02-04

 1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för invånarna i Skåne för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående pandemivaccinationsinsats 2021.
 2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar i Skåne och personer från andra länder som vistas här av liknande skäl.
 3. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer som bor eller stadigvarande vistas i Skåne, inklusive personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen samt asylsökande och papperslösa.

Hela beslutet går att läsa här:

Vaccination mot influensa och lunginflammation samt övriga vacciner och vaccinpriser

Patientavgift

Patientavgift för vaccination består av en grundavgift + vaccinkostnaden.
Grundavgift gäller vid varje vaccinationstillfälle, dock inte vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Vaccination som ingår i vård och behandling är avgiftsfri, till exempel i samband med stamcellstransplantation för vaccination upp till grundvaccinationsprogrammet.

Patienterna faktureras inte utan betalar kontant eller med kort vid besöket. Besök för vaccination berättigar inte till registrering i högkostnadskort eller till reseersättning. Frikort gäller ej.

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Grundavgift 100 kronor + vaccinkostnad

Grupper undantagna patientavgift för vaccination mot influensa och lunginflammation

 • Personer som fyllt 65 år
 • Personer yngre än 65 år som tillhör riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till exempel:
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - instabil diabetes mellitus
  - gravt nedsatt infektionsförsvar
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - astma
  - extrem fetma
  - flerfunktionshinder hos barn
  - vissa gravida kvinnor kan av läkare som ansvarar för deras behandling erbjudas influensavaccin utan kostnad

Patientavgift för övriga vaccin

Grundavgift 200 kronor + vaccinkostnad

Vaccinpriser

Upphandlade vaccin

I avtalskatalogen finner du information om upphandlade vaccin och vaccinpriser.

Sekretessbelagda vaccinpriser

För vissa vaccin finns det ett upphandlat pris som är sekretessbelagt, dessa priser finns inte med i avtalskatalogen. Skicka ett mail till koncerininkop-lakemedel@skane.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

Vaccin utan upphandlat pris

Vissa vacciner är inte upphandlade och då råder prissättning enligt självkostnadsprincipen. Kunden debiteras med den vaccinerande enhetens inköpspris för en dos avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor. Priset kan således variera både med tiden och med vilken leverantör man anlitar

Kontaktuppgifter vid frågor

Offentliga vårdgivare

Vårdfakturering
Telefonnummer: 39 000
Ställ din fråga skriftligen till:
Serviceportalen (intranätet)

Privata vårdgivare

Vårdgivarservice
Telefonnummer: 040-623 90 00
Ställ din fråga skriftligen till:
Vårdgivarservice

Andra myndigheter och regioner

Vårdfakturering
Telefonnummer: 040-623 90 00
Ställ din fråga skriftligen till:
Patientservice webformulär

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.