Vaccination

Vaccination mot influensa och lunginflammation samt övriga vaccinationer och vaccinationspriser.

Vaccination mot Covid-19

Enligt beslut i Regionstyrelsen 2021-02-04

 1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för invånarna i Skåne för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående pandemivaccinationsinsats 2021.
 2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar i Skåne och personer från andra länder som vistas här av liknande skäl.
 3. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer som bor eller stadigvarande vistas i Skåne, inklusive personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen samt asylsökande och papperslösa.

Hela beslutet går att läsa här:

För vaccinationer med asterisk (*) finns det ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till koncerninkop-lakemedel@skane.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

Grundavgiften gäller vid varje vaccinationstillfälle, dock inte vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Patienten faktureras inte, utan betalar kontant eller med kort vid besöket.

Besöken berättigar inte till reseersättning, registrering i högkostnadskort och frikort gäller ej.

Avgiftsfri vaccinering mot influensa och lunginflammation för vissa grupper

 • Personer som fyllt 65 år
 • Personer yngre än 65 år som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsens rekommendation till exempel:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • instabil diabetes mellitus
  • gravt nedsatt infektionsförsvar
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • astma
  • extrem fetma
  • flerfunktionshinder hos barn
  • vissa gravida kvinnor kan av läkare som ansvarar för deras behandling erbjudas influensavaccin utan kostnad

Övriga vaccinationer och vaccinationspriser

Vacciner som inte finns i listan är inte upphandlade och då råder prissättning enligt självkostnadsprincipen. Kunden debiteras med den vaccinerande enhetens inköpspris för en dos avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor. Priset kan således variera både med tiden och med vilken leverantör man anlitar.

Vaccination som ingår i vård och behandling är undantagen nedan nämnda avgifter. Exempel i samband med stamcellsbehandling, avgiftsfri vaccination upp till grundvaccinationsprogrammet.

Vaccination Grundavgift Vaccinkostnad 
BCG (tbc)
Barn under 18 år
0 kr 0 kr

Hepatit B (Engerix B10) 
Barn under 16 år

200 kr *

Hepatit B (Engerix B20)
Alla över 16 år

200 kr *

Hepatit A+B (Ambirix)
Barn under 16 år

200 kr 310 kr

Hepatit A+B (Twinrix Pediatric)
Barn under 16 år

200 kr 220 kr

Hepatit A+B (Twinrix)
Alla över 16 år

200 kr 310 kr
HPV (Gardasil 9) 200 kr *
Influensa (Influvac Tetra) 100 kr 50 kr

Mässling + påssjuka + röda hund
(M-M-RVAXPRO)
Vuxna och barn över 7 år

200 kr *

Mässling + påssjuka + röda hund
(M-M-RVAXPRO)
Barn under 7 år

0 kr 0 kr
Pneumokocker (Pneumovax) 100 kr 220 kr
PPD

Gäller barn med tbc hos nära anhörig eller hushållskontakt (smittskyddsläkemedel). Barn med familjeursprung från land med hög tbc-förekomst. Barn med planerad vistelse i område med högs tbc-förekomst, om nära kontakt med lokalbefolkningen. Revaccination rekommenderas ej.

0 kr

PPD/BCG som resevaccin eller yrkesprofylax för vuxna är inte kostnadsfritt, se övrig vaccination nedan.

 
Rubella
Icke-immuna kvinnor i fertil ålder
0 kr 0 kr
Stelkramp
I samband med skada
0 kr 0 kr
TBE (Encepur Junior) 200 kr *
TBE (Encepur Vuxen) 200 kr *
Övriga vaccinationer som inte finns ovan 200 kr Inköpspris

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.