Vaccination

Vaccination mot influensa och lunginflammation samt övriga vaccinationer och vaccinationspriser.

För vaccinationer med asterisk (*) finns det ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till koncerninkop-lakemedel@skane.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

Grundavgiften gäller vid varje vaccinationstillfälle, dock inte vid vaccination i samband med läkarbesök eller av patient inskriven i sluten vård. Patienten faktureras inte, utan betalar kontant eller med kort vid besöket.

Besöken berättigar inte till reseersättning, registrering i högkostnadskort och frikort gäller ej.

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination

Grundavgift

Vaccinkostnad

Influensavaccin 100 kr

Influvac Tetra 50 kronor

Pneumovax (lunginflammation) 100 kr

Pneumovax 
220 kr

Personer som fyllt 65 år erbjuds avgiftsfri vaccination mot influensa
och lunginflammation
0 kr 0 kr
Personer yngre än 65 år som tillhör
riskgrupper enligt Socialstyrelsens
rekommendation till exempel:
  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • Instabil diabetes mellitus
  • gravt nedsatt infektionsförsvar
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • astma
  • extrem fetma
  • flerfunktionshinder hos barn
  • vissa gravida kvinnor kan av läkare som ansvarar för deras behandling erbjudas influensavaccin utan kostnad
0 kr 0 kr

Övriga vaccinationer och vaccinationspriser

Vacciner som inte finns i listan är inte upphandlade och då råder prissättning enligt självkostnadsprincipen. Kunden debiteras med den vaccinerande enhetens inköpspris för en dos avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor. Priset kan således variera både med tiden och med vilken leverantör man anlitar.

Vaccination som ingår i vård och behandling är undantagen nedan nämnda avgifter. Exempel i samband med stamcellsbehandling, avgiftsfri vaccination upp till grundvaccinationsprogrammet.

Vaccination Grundavgift Vaccinkostnad 
BCG (tbc)
Barn under 18 år
0 kr 0 kr
Booster Difteri, Tetanus, Pertussis, Polio (Boostrix Polio) 200 kr *
Gula febern (Stamaril) 200 kr 330 kr

Hepatit A (Havrix)
Barn under 18 år

200 kr 150 kr

Hepatit A (Havrix)
Vuxna över 18 år

200 kr 150 kr

Hepatit B (Engerix B10) 
Barn under 16 år

200 kr 90 kr

Hepatit B (Engerix B20)
Alla över 16 år

200 kr 100 kr

Hepatit B (Fendrix)

200 kr 640 kr

Hepatit A+B (Ambirix)
Barn under 16 år

200 kr 310 kr

Hepatit A+B (Twinrix Pediatric)
Barn under 16 år

200 kr 220 kr

Hepatit A+B (Twinrix)
Alla över 16 år

200 kr 310 kr
HPV (Gardasil 9) 200 kr *
Meningokocksjukdom (Menveo) 200 kr 400 kr

Mässling + påssjuka + röda hund
(M-M-RVAXPRO)
Vuxna och barn över 7 år

200 kr *

Mässling + påssjuka + röda hund
(M-M-RVAXPRO)
Barn under 7 år

0 kr 0 kr
Pneumokocker (Pneumovax) 100 kr 220 kr
Polio (Imovax) 200 kr 150 kr
PPD

Gäller barn med tbc hos nära anhörig eller hushållskontakt (smittskyddsläkemedel). Barn med familjeursprung från land med hög tbc-förekomst. Barn med planerad vistelse i område med högs tbc-förekomst, om nära kontakt med lokalbefolkningen. Revaccination rekommenderas ej.

0 kr

PPD/BCG som resevaccin eller yrkesprofylax för vuxna är inte kostnadsfritt, se övrig vaccination nedan.

 
Rubella
Icke-immuna kvinnor i fertil ålder
0 kr 0 kr
Stelkramp
I samband med skada
0 kr 0 kr
TBE (Encepur Junior) 200 kr *
TBE (Encepur Vuxen) 200 kr *
Tyfoid (Typhim Vi) 200 kr 150 kr
Vattenkoppor (Varilrix) 200 kr 340 kr
Övriga vaccinationer som inte finns ovan 200 kr Inköpspris

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter