Så rör vi oss mot framtidens hälsosystem

På många håll i verksamheterna pågår redan små och stora förflyttningar. Mål och strategi för framtidens hälsosystem är ett stöd vid utveckling och beslutsfattande, och ska hjälpa alla aktörer att hålla samma riktning.

Framtidens hälsosystem kommer på sikt att beröra alla medarbetares vardag, därför är det så viktigt att så många som möjligt är involverade i utformningen redan från början.

En hel del initiativ är redan på gång, en del sedan länge. Region Skåne utvecklar till exempel allt fler former av förebyggande insatser och samarbeten med andra aktörer, samtidigt som allt mer vård går att ta del av digitalt eller i det egna hemmet.

Flera av Region Skånes stora utvecklingsarbeten fungerar som viktiga hävstänger i omställningen till framtidens hälsosystem, till exempel:

Del av en nationell omställning

Framtidens hälsosystem är Region Skånes arbete för att ställa om vården i linje med den nationella omställningen till nära vård.

Omställning till Nära vård (skr.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.