Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Toraxskada

Toraxtrauma står för cirka 25-30 % av alla dödsfall på grund av trauma. Endast en liten andel av toraxtrauman kräver större kirurgiskt ingrepp. Traumamekanismen ger viktig information. Misstänk toraxskada vid högenergetiskt våld mot torax samt penetrerande skador mot hals, torax samt övre delen av buken.

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!