Toraxskada

Toraxtrauma står för cirka 25-30 % av alla dödsfall på grund av trauma. Endast en liten andel av toraxtrauman kräver större kirurgiskt ingrepp. Traumamekanismen ger viktig information. Misstänk toraxskada vid högenergetiskt våld mot torax samt penetrerande skador mot hals, torax samt övre delen av buken.

Rekommendationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter