Hälsoundersökning

Alla vårdcentraler ska erbjuda hälsoundersökningar till kvotflyktingar.

Kvotflyktingen söker i första hand till närmaste vårdcentral utifrån den kommun som hen är placerad i. En kvotflykting kan inte lista sig på någon vårdcentral innan hen har blivit folkbokförd.

Kommunen där kvotflyktingen har blivit placerad ansvarar för att hälsoundersökningen blir beställd. Det är kommunens personal eller kvotflyktingen beställer den.

Hälsoundersökning – beställningsblankett kommuner (pdf)

Syftet med hälsoundersökningen

Syftet är att 

  • bedöma om personen behöver någon av den hälso- och sjukvård eller tandvård som Region Skåne ska erbjuda och i så fall vilken.  
  • bedöma om personen behöver råd, stöd eller andra åtgärder enligt smittskyddslagen, såsom till exempel någon vaccination. 
  • Informera om hur hälso- och sjukvården fungerar, till exempel var personen kan söka vård och när. 

Kallelse

Instruktioner och provtagning

Det är viktigt att du följer de instruktioner som finns.

Vaccinationsstatus i samband med hälsoundersökningen 

Barn och ungdomar 

Barn upp till 18 års ålder skall erbjudas komplettering av vaccinationsstatus enligt det nationella vaccinationsprogrammet. 

Vaccination av barn och ungdomar (folkhalsomyndigheten.se) 

Barnhälsovården (BVC) ansvarar för kompletteringen av vaccinationer för barn upp till 6 år. Det är viktigt att kontakt med BVC etableras snart efter barnens kommit till Sverige. Elevhälsan/kommunerna ansvarar för vaccinationskomplettering för barn i skolålder enligt nationella programmet. 

Vuxna 

Det särskilt viktigt att du tar reda på om personen är vaccinerad mot mässling och att du erbjuder vaccin (MPR) till de som inte har vaccinerats med två doser eller har haft sjukdomen. 

Vaccination för nyanlända

Ensamkommande barn och ungdomar

Tänk på hälsoundersökningen är frivillig. Det är inte en förutsättning för att barnet ska kunna gå i förskolan eller skolan.

Hälsoundersökningen kan beställas av

  • god man
  • släkt de unga bor hos
  • personal från ett anläggningsboende
  • skolan.

När någon av dem tar kontakt med vården för en hälsoundersökning av barnet ska de ta med LMA-kort (eller annat dokument som visar att barnet är asylsökande) och LMA/dossnr.

Varje barn som omhändertas för samhällsvård har rätt till en läkarundersökning på begäran av socialtjänst inför placeringen.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst (HUBS)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.