Nervsystemets sjukdomar

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

  • Vid förmaksflimmer i samband med ischemisk stroke eller TIA rekommenderas i första hand dabigatran.
  • Förskriv aktivt generiskt levetiracetam, lamotrigin, gabapentin och pregabalin oavsett indikation då dessa inte är automatiskt utbytbara på apotek.
  • Då restsituationer nu är vanliga, kan det vara en fördel att i ordinationsanvisningen på receptet ange att byte till alternativt generikum går bra för att underlätta hanteringen.
  • Förskriv aktivt generiskt pramipexol eller ropinirol vid Parkinson och RLS då det inte är automatiskt utbytbart på apotek.
  • Om förskrivning av triptan är motiverad vid migrän, välj sumatriptan tablett i första hand på grund av prisskillnad dels mellan substanser och dels mellan beredningsformer (nässpray och injektion kostar upp till 30 gånger mer än tablett sumatriptan)
  • Vid migränprofylax är det viktigt att trappa upp dosen och prova flera läkemedelsgrupper, minst två olika läkemedel innan man går på specialistpreparat som botulinumtoxin/CGRP-AK.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.