Hjälpmedelssortiment - kommunikation och kognition

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Ny modell av tids- och planeringshjälpmedel Handi One

  2024-04-15
  Leverantör Abilia lanserar 16 april en ny modell av tids- och planeringshjälpmedel som innebär att hårdvaran för Handi One byts ut. Den nya modellen heter Handi One G3 (artikel 107602) och ersätter Handi One G2 (artikel 83047) som utgår hos leverantör.

  Ersättningskedja har upprättats mellan Handi One G2 och Handi One G3, vilket innebär att Handi One G2 ska förskrivas i första hand om produkten finns på lager. För mer information om Handi One G3 se leverantörens hemsida eller kontakta KommSyn.

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  Inga nyinköp huvudmus HeadMouse Nano

  2024-03-12
  Huvudmus HeadMouse Nano (artikel 67027) har stoppats för nyinköp då produkten saknar CE-märkning enligt MDR. De produkter som finns på lager kan förskrivas. Patient ska informeras om att förskriven produkt saknar CE-märkning enligt MDR och att patientskadelagen då inte gäller. I sortiment finns gyromus Quha Zono 2 (artikel 101703) som är CE-märkt enligt MDR och som bedöms ha liknande egenskaper.

  Uppdaterad produktkatalog Avancerade samtalsapparater

  2024-03-05
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Avancerade samtalsapparater är nu uppdaterad. Avtalet gäller till och med 30 april 2024. Arbete pågår med implementering av nytt avtal.

  Uppdaterad produktkatalog Kognition och sinnesstimulerande hjälpmedel

  2024-02-20
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Kognition och sinnesstimulerande hjälpmedel är nu uppdaterad.

  Ny version Handi5 SW

  2024-02-13
  Leverantör Abilia släpper den 19 februari en ny version av Applikationspaket Handi5 SW (artikel 75752), version 5.5. Den nya versionen är kompatibel med senaste Android-versionen. För ytterligare information om förändringar och hur uppgradering går till vänligen kontakta KommSyn.

  Timstockar - uppdaterade funktioner och nya artikelnummer

  2024-01-23
  Timstockar på avtal har fått uppdaterade funktioner där det går att justera ljusstyrkan på dioderna, stänga av vibrationen och göra en fabriksåterställning. I övrigt är produkterna identiska med tidigare version. För mer information se leverantör Funktionsverkets hemsida.

  Nya produkter är

  • artikel 107004, Tidshjälpmedel Timstock 8 min
  • artikel 107005, Tidshjälpmedel Timstock 20 min
  • artikel 107006, Tidshjälpmedel Timstock 20 min stående
  • artikel 107007, Tidshjälpmedel Timstock 60 min
  • artikel 107008, Tidshjälpmedel Timstock 80 min
  • artikel 107009, Tidshjälpmedel Timstock 8 timmar

  Tillbehör EyeMobile Mini Bracket utgått

  2024-01-17
  EyeMobile Mini Bracket (artikel 70964) har utgått hos leverantör Tobii Dynavox. Exemplar som finns på lager kan förskrivas.

  Fäste till ny modell Talk Pad

  2024-01-16
  Fäste rehadapt/daessy (artikel 106988) till nyare modellen Talk Pad 8 2023 finns nu upplagd.

  Talk Pad 8 uppdaterad

  2024-01-11
  Leverantör Picomed har lanserat en ny version av samtalsapparat Talk Pad 8. Detta innebär att Talk Pad 8 (artikel 106072) ersätts av Talk Pad 8 2023 (artikel 106914). Läs mer om produkten på leverantörens hemsida.

  HandiKalender digital leverans

  2024-01-11
  Kalender-app HandiKalender (artikel 64183) ändras till att levereras digitalt. Artikeln är synlig i Visma WebSesam men saknar möjlighet till direktförskrivning. Vid förskrivning läggs aktivitet "artikelhjälp" till KommSyn.

 • Talk Pad – tillagda tillbehör

  2023-12-12
  Två tillbehör har lagts till på avtal Avancerade samtalsapparater för huvudprodukt Talk Pad. Nu finns fäste för daessy/readapt (artikel 106694) och laddare (artikel 106695) upplagt. Artiklarna är synliga i WebSesam, men saknar möjlighet till direktförskrivning.

  Elektronisk kalender MEMOday - ny modell

  2023-12-11
  Memo Day 2 (artikel 71 916) kommer att utgå och ersättas av ny modell Elektronisk kalender MEMOday 3 (artikel 10 66 56) på avtalet Kognition och sinnesstimulerande hjälpmedel. MEMOday 3 levereras från den 12 december.

  Den nya modellen har förbättrats avseende robusthet och kvalitet, men programvaran och funktion är oförändrad. Produktkatalog har än inte uppdaterats. Kontakta KommSyn vid frågor.

  Artiklar personliga nödlarm

  2023-12-07
  Artiklar på avtal för personliga nödlarm är nu inlagda i Sesam/Visma WebSesam och inköp kan göras. Se produktkatalog Epilepsilarm och personliga nödlarm. Kontakta KommSyn vid frågor om förskrivning.

  Personliga nödlarm – avtalsstart

  2023-12-01
  Personliga nödlarm har från och med 1 december ett upphandlat sortiment med Knop Rehatek som tilldelad leverantör. Produktöversikt och mer avtalsinformation finns publicerad, se rubrik "Produktkatalog".

  På grund av tekniska svårigheter är dock artiklarna försenade in till Sesam/Visma webSesam. Om behov finns av inköp kontakta ansvarig sortiment- och avtalsledare. När artiklar finns tillgängliga för inköp publiceras ny information här.

  Talk Pad - ersättningsprodukt

  2023-11-09
  Samtalsapparat Grid Pad Go 8 (artikelnummer 85460) har ersatts med ny produkt Talk Pad 8 (artikelnummer 106072). Talk Pad 8 är en iPad-OS baserad samtalsapparat med pekskärm och programvara Grid för iPad. Produkten är CE-märkt enligt MDR.

  Produktkatalog för Avancerade samtalsapparater har än inte uppdaterats med ny information. Mer information om den nya produkten finns på leverantör Picomeds hemsida.

Produktkatalogerna uppdateras kontinuerligt, avråds från att skrivas ut.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via Visma webSesam eller Sesam 2. 

Instruktion ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.