Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas när de får vård. Skador som vården hade kunnat undvika kallas vårdskador. Att förebygga vårdskador är av allra högsta prioritet.

Grunden för detta arbete bygger på att det finns en god patientsäkerhetskultur som ser patienter och närstående som självklara aktörer i arbetet med att göra hälso- och sjukvården säker.

Riktlinjer och regler

Metoder och verktyg

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter