Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas när de får vård. Skador som vården hade kunnat undvika kallas vårdskador. Att förebygga vårdskador är av allra högsta prioritet.

Grunden för detta arbete bygger på att det finns en god patientsäkerhetskultur som ser patienter och närstående som självklara aktörer i arbetet med att göra hälso- och sjukvården säker.

Riktlinjer och regler

Metoder och verktyg

Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.