Skånes universitetssjukvård

Här hittar du information som är specifik för Sus, som information om rutiner, överenskommelser, kontaktuppgifter med mera. Regional information finns under Specialiseringstjänstgöring (ST).

Ett nyckeldokument för ST på Sus är styrdokumentet ”Bättre ST på Sus” som nu har förstärkts fr.o.m. 2020-01-31 enligt beslut av förvaltningsledningen. Här definieras processen för att förbättra ST på ett konkret sätt med tydliga mål.

Beslut - Bättre ST på Sus (pdf)

Lokal information for ST-läkare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter