Skånes universitetssjukvård

Här hittar du information som är specifik för Sus, som information om rutiner, överenskommelser, kontaktuppgifter med mera. Regional information finns under Specialiseringstjänstgöring (ST).

Ett nyckeldokument för ST på Sus är styrdokumentet ”Bättre ST på Sus” som nu har förstärkts fr.o.m. 2020-01-31 enligt beslut av förvaltningsledningen. Här definieras processen för att förbättra ST på ett konkret sätt med tydliga mål.

Beslut - Bättre ST på Sus (pdf)

Lokal information for ST-läkare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!